Drodzy forumowicze i goście!

W związku z "wysypem" reklamodawców informujemy, że konta wszystkich nowych użytkowników, którzy popełnią jakąkolwiek formę reklamy w pierwszych 3-ch postach, poza przeznaczonym na informacje reklamowe tematem "... kryptoreklama" będą usuwane bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Dotyczy to także użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej, ale nic poza reklamami nie napisali. Posty takich użytkowników również będą usuwane, a nie przenoszone, jak do tej pory.
To forum zdecydowanie nie jest i nie będzie tablicą ogłoszeń i reklam!
Administracja Forum

To ogłoszenie można u siebie skasować po przeczytaniu, najeżdżając na tekst i klikając krzyżyk w prawym, górnym rogu pola ogłoszeń.

Uwaga! Proszę nie używać starych linków z pełnym adresem postów, bo stary folder jest nieaktualny - teraz wystarczy http://www.cheops4.org.pl/ bo jest przekierowanie.


/blueray21

Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

cedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » czwartek 14 maja 2020, 14:41

https://www.krakow.pl/start/207923,arty ... r_pem.html

"Ekspozymetr PEM

środa, 26 lutego 2020 r.
A A A
Ekspozymetr PEM (wcześniej Dozymetr) – indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

Ekspozymetr PEM – co zmierzymy?

Na wyposażeniu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa są trzy ekspozymetry rejestrujące indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) skorelowaną z lokalizacją GPS – model EME Spy 200. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wykonuje pomiary 20 najczęściej używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, DECT, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi 2G, WiMAX, Wi-Fi 5G (Tabela 1).


Ekspozymetr, model EME Spy 200Procedura wypożyczenia ekspozymetru – jak wygląda?

Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa każdorazowo będą się kontaktować wcześniej z mieszkańcem zgodnie z listą zapisów dostępną w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w celu uzgodnienia daty i miejsca wypożyczenia. Głównym miejscem wypożyczania i zwrotu ekspozymetrów jest Wydział Kształtowania Środowiska UMK, mieszczący się na os. Zgody 2 w Krakowie.

W dniu wypożyczenia, w uzgodnionym miejscu zostaną przedstawione mieszkańcowi warunki wypożyczenia oraz zostaną uzupełnione dane do umowy (należy okazać dowód tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Razem z mieszkańcem zostaną sprawdzone wszystkie elementy przedmiotu wyposażenia, tj.: ekspozymetr oraz torba przenośna, która zostanie w obecności mieszkańca zaplombowana.

Po podpisaniu umowy wypożyczenia, zaprogramowany ekspozymetr zostanie wydany mieszkańcowi na 24h. Po tym czasie, należy go zwrócić zgodnie z określonymi w umowie miejscem i datą.

Do 30 dni od dnia zwrotu ekspozymetru, zostanie przekazany mieszkańcowi Raport z pomiaru - osobiście w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska na os. Zgody 2, listownie bądź elektronicznie na adres wskazany w umowie.

Raport będzie przedstawiał wyniki pomiarów 20 wybranych częstotliwości (Tabela 1) skorelowane z miejscem, gdzie pomiar został dokonany.

Wyniki pomiarów są wyłącznie dla wiedzy i informacji mieszkańca i nie mogą zostać uznane za akredytowane. Raport może być podstawą do przeprowadzenia dodatkowych, akredytowanych pomiarów PEM przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą zestawu selektywnego pomiaru pól elektromagnetycznych, tzw. analizatora widma. Decyzję o tym podejmuje Wydział Kształtowania Środowiska UMK i zleca je Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie ze wskazaniem punktów pomiarowych wynikających z Raportu.Warunki wypożyczenia – o czym należy pamiętać?

Ekspozymetr PEM może wypożyczyć każdy pełnoletni mieszkaniec Krakowa.
Pomiar może zostać wykonany wyłącznie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
W dniu wypożyczenia oraz zwrotu ekspozymetru PEM należy mieć przy sobie dokument tożsamości.
Wypożyczenie jest BEZPŁATNE, a okres wypożyczenia trwa 24h.
Ekspozymetr PEM jest ubezpieczony przez Urząd Miasta Krakowa.
Ekspozymetr PEM należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją,
w szczególności:

użytkować w temperaturze pomiędzy -100C a 500C i wilgotności do 85%;
bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz uszkodzeń mechanicznych;
nie przekazywać przedmiotu wypożyczenia osobom trzecim w celu dokonania pomiaru;
nie zrywać jednorazowych plomb;
mieć odpowiedni dozór podczas okresu wypożyczenia, w szczególności nie pozostawiać w samochodzie lub innych środkach transportu (również z uwagi na ryzyko kradzieży oraz możliwych przekroczeń temperatury użytkowania).
Ekspozymetr PEM jest wcześniej zaprogramowany dla mieszkańca na określony okres pomiarowy i jest wydawany w zaplombowanej przenośnej torbie.
Pomiar PEM dokonywany jest automatycznie, mieszkaniec nic nie ustawia, zmienia czy włącza/wyłącza.


Zapisy na pomiar ekspozymetrem PEM – gdzie?

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić chęć wypożyczenia ekspozymetru z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego:

do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w godzinach 7.30 – 15.30, tel. 12 616 8971, 12 616 8871, 12 616 8875;
mailowo całą dobę na adres: ws.umk@um.krakow.pl."
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » czwartek 14 maja 2020, 14:55

https://www.krakow.pl/start/232129,arty ... 1589462777
5G - nieznane oddziaływanie

piątek, 2 sierpnia 2019 r.
A A A
W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka nowych raportów na temat wdrażania nowej generacji technologii bezprzewodowej - 5G.


Źródło: www.europarl.europa.eu
Choć Unia Europejska konsekwentnie promuje wprowadzenie 5G, w nowym raporcie pt. „5G Deployment” (link) opublikowanym w kwietniu br. przyznano, że na chwilę obecną głównym problemem jest możliwość dokładnego symulowania lub zmierzenia emisji promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 5G w rzeczywistym świecie. Pojawiało się również poważne zaniepokojenie możliwym wpływem na zdrowie i bezpieczeństwo, wynikające z potencjalnie, znacznie większego narażenia na promieniowanie elektromagnetycznego i możliwości agregowania różnych sygnałów (2G, 3G, 4G i 5G) oraz z ich dynamicznej natury i złożonych efektów.

W maju br,. analizę potencjalnych skutków wprowadzenia nowej generacji transmisji bezprzewodowej 5G opublikowała druga na świecie firma reasekuracyjna Swiss Com. W raporcie „SONAR 2019: New emerging risk insights” (link) przedstawiono kilka kluczowych potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na wielkość wypłacanych kwot odszkodowań. Wśród nich znalazł się nowy standard telefonii komórkowej - 5G. W raporcie stwierdzono, ze umożliwi on szybką komunikację szerokopasmową z większą pojemnością oraz niższymi opóźnieniami, bezprzewodowe połączenia dla jakiegokolwiek urządzenia Internetu Rzeczy (IoT) w czasie rzeczywistym, niezależnie czy to będzie samochód autonomiczny czy sterowana sensorami fabryka. Jednak, aby umożliwić działanie tej sieci w większym zasięgu oraz pojemności, analitycy zwracają uwagę na potrzebę użycia większej ilości anten wraz z akceptacją wyższych poziomów promieniowania elektromagnetycznego. W niektórych jurysdykcjach wzrost wartości granicznych będzie wymagał zmian w prawie. Istniejące zastrzeżenia odnośnie potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych (EMF) ulegną nasileniu. Wzrost odpowiedzialności za roszczenia może być potencjalną, długoterminową konsekwencją.

Inne wątpliwości w raporcie szwajcarskiej firmy reasekuracyjnej skupiają się na podatności cyberbezpieczeństwa, co zwiększy zakres ataków w bezprzewodowej sieci 5G. Tradycyjnie Internet Rzeczy (IoT) ma niskie zabezpieczenia. Co więcej, hakerzy mogą wykorzystać szybkość sieci 5G oraz jej pojemność co oznacza, że więcej i szybciej danych może być ukradzionych. Duża skala wprowadzenia autonomicznych aut oraz aplikacji IoT oznacza, że musi być zwiększony poziom bezpieczeństwa tych rozwiązań.

W raporcie zwrócono uwagę przy wdrożeniu 5G również na aspekt naruszania prywatności, co może prowadzić do większej ilość sporów sądowych, łamanie bezpieczeństwa oraz szpiegostwa. Dodatkowo rynek infrastruktury 5G jest skupiony na kilku firmach co wiąże się z ryzykiem koncentracji rynku.

Raport wymienia potencjalne zagrożenia zaprezentowane poniżej.

Ekspozycja na cyberniebezpieczeństwo znacząco wzrośnie przy 5G, ataki będą szybsze oraz w większej skali prowadzić do wzrostu trudności obrony przed nimi.
Rosnące obawy odnośnie efektów zdrowotnych 5G mogą prowadzić do politycznych tarć oraz opóźnień w jej wprowadzeniu jak również roszczeń o odpowiedzialność. Wprowadzenie 3G oraz 4G miało podobne wyzwania.
Wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa informacji oraz narodowej suwerenności mogą opóźnić implementację 5G, zwiększając obawy planujących władz, inwestorów, firm technologicznych oraz ubezpieczycieli.
Gorąca międzynarodowa dyskusja odnośnie kontraktorów 5G i potencjalnego sabotażu czy szpiegostwa może wpłynąć na współpracę międzynarodową oraz wpłynąć negatywnie a rynek finansowy.
W przypadku negatywnych biologicznych efektów pól elektromagnetycznych ogólnie oraz z 5G w szczególności, które są nadal debatowane, potencjalne roszczenia odnośnie szkód zdrowotnych mogą pojawić się z dużym opóźnieniem.
Wydaje się, że trzeba być świadomym potencjalnych zagrożeń wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, tym bardziej jeśli mówią o tym największe instytucje finansowe posiadające najlepszych analityków od ryzyka, których decyzje skutkują potencjalnymi stratami czy też zyskami w branży ubezpieczeniowej.

W lipcu br. został opublikowany polski raport na temat skutków zdrowotnych wprowadzenia 5G pt. „Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5G i populacji generalnej” (link). Powyższy raport został przygotowany w ramach umowy zawartej z Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra. Med. Jerzego Nofera w Łodzi na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego ujętego w celu operacyjnym 4 pn. „Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy” (3 pkt. 1 lit. H) w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. poz. 1492), numer zadania 6/4/11/NPZ/FRPH/2018/312/546.

W raporcie wskazano, że na podstawie analizy dostępnych – choć nielicznych – danych o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia można stwierdzić, że nie ma dowodów na negatywne skutki zdrowotne ekspozycji na PEM o wartościach, jakie spodziewane są na podstawie szacunkowych danych technicznych wokół urządzeń nadawczych systemów 5G. Nie mniej ze względu na dane wskazujące istnienie mechanizmów biofizycznych, mogących do takich skutków prowadzić, konieczne wydaje się stosowanie przy planowanej eksploatacji systemów 5G zasady ostrożności i zasady ALARA (najmniejszej dawki realnie możliwej), przynajmniej do czasu uzyskania wyników badań, które pozwolą na bardziej obiektywne ustosunkowanie się do tego problemu. Jest to ważne szczególnie w kontekście narażenia przewlekłego (długotrwałego/wieloletniego), a także narażenia zróżnicowanego pod względem statusu zdrowotnego populacji.Również Rada Miasta Krakowa w lipcu br. w uchwalonej rezolucji wyraziła swoje zaniepokojenie niekontrolowanym rozwojem technologii bezprzewodowych, w której domaga się m.in. wstrzymania prac ustawowych umożliwiających rozwój technologii 5G. (link)

Radni Miasta Krakowa zwrócili uwagę na brak realnej kontroli państwa nad rozwojem bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych. Tę diagnozę potwierdziły dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli: z 2015 dotyczący postępowań administracyjnych związanych z budowa i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie oraz z 2019 roku dotyczący przygotowania organów inspekcji sanitarnej i środowiskowej do ochrony ludności przed zanieczyszczeniem sztucznymi polami elektromagnetycznymi.

Zdaniem krakowskich radnych, w Polsce odnotowuje się coraz większe poczucie dyskomfortu mieszkańców, zwłaszcza miast, powodowanego ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości, generowane przez anteny stacji bazowych telefonów komórkowych, terminale mobilne (smartfony, tablety), systemy Wifi, etc.. W rezolucji zwrócono też uwagę na fakt, że stan bieżący ulega systematycznemu pogarszaniu się w wyniku wdrażania kolejnych mobilnych systemów 3G, 4G, obecnie 5G, Problem ten odzwierciedlają liczne protesty obywateli opisywane i dokumentowane przez organizacje społeczne oraz media.

Radni zaapelowali o wstrzymanie procesu legislacyjnego, który jest obecnie procedowany w Senacie i ponowną analizę oceny skutków regulacji oraz tez zawartych w uzasadnieniu do rządowego projektu nowelizacji Megaustawy Telekomunikacyjnej.

Należy dodać, że Kraków jest jednym z nielicznych miast, które tym problemem zajmuje się od kilku lat. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach, na wniosek rady miejskiej, powstała mapa stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, który używany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Może on pomiarem akredytowanym zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanie­czyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkań­com do indywidualnych i niezależnych, 24-godzinnych pomiarów.

W zeszłym roku w Krakowie konsultowany był „Program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”. Ponadto, do Strategii Rozwoju Krakowa 2030 wpisano w Obszarze IV „Jakość Życia” działanie pod nazwą „Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM)”.
0 xAwatar użytkownika
songo70
Moderator
Posty: 11130
Rejestracja: czwartek 15 lis 2012, 11:11
Lokalizacja: Carlton
x 799
x 248
Podziękował: 10703 razy
Otrzymał podziękowanie: 16865 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: songo70 » piątek 15 maja 2020, 16:21

ZJADLIWOŚĆ WIRUSÓW A POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rozmowa z dr Dianą Wojtkowiak


https://youtu.be/S-zq-9XiINE
0 x


panta rhei

cedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 17 maja 2020, 13:23

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6820018/

"Technologia 5G: dlaczego powinniśmy oczekiwać przejścia od raka mózgu wywołanego przez RF do raka skóry?
Mehdizadeh A R.1 i Mortazavi S. M. J.1,2 *

Raport opublikowany w „New York Times” „Zagrożenie dla zdrowia 5G, które nie jest, w jaki sposób jeden naukowiec i jego niedokładna mapa doprowadziły do ​​nieuzasadnionych obaw przed technologią bezprzewodową”, dotyczył kontrowersji dotyczących bezpieczeństwa technologii 5G. Niestety podejście New York Times w tym raporcie nie jest naukowe. William J. Broad w swoim raporcie opublikowanym 16 lipca 2019 r. Skrytykował Dr. Billa P Curry za nieuwzględnienie tak zwanego „ochronnego działania ludzkiej skóry”. Jako konsultant i fizyk w 2000 r. Bill P Curry został zaproszony do zbadania zagrożeń dla zdrowia związanych z korzystaniem z laptopów i sieci bezprzewodowych u 250 000 uczniów szkół publicznych w hrabstwie Broward na Florydzie. Jego wykres zatytułowany „Absorpcja mikrofalowa w tkance mózgowej (szara materia)” wykazał, że pola elektromagnetyczne „mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia”.

Szerokie obwinianie Dr. Curry za to, że nie wziął pod uwagę niskiej penetracji wysokich częstotliwości, a tym samym nie zwracał uwagi na efekt ochronny ludzkiej skóry „Jego analiza nie rozpoznała ochronnego efektu ludzkiej skóry. Przy wyższych częstotliwościach radiowych skóra działa jak bariera, chroniąc narządy wewnętrzne, w tym mózg, przed narażeniem. Ludzka skóra blokuje jeszcze wyższe częstotliwości światła słonecznego ”.

Wydaje się, że autor uważa, że ​​jako najbardziej zewnętrzna warstwa naszego naskórka, zewnętrzna warstwa naszej skóry, jest w zasadzie martwymi komórkami, dlatego żywe komórki w naszej skórze nie są uszkadzane przez promieniowanie o częstotliwości 5G. Biorąc to pod uwagę, niniejszy raport stara się przekonać czytelników do zaakceptowania opinii autora, że ​​narażenie na wysokie częstotliwości 5G nie stanowi poważnego problemu. Przechodząc do promieniowania jonizującego, cząstka alfa może być dobrą analogią do tego twierdzenia. Jednak głębokość penetracji w tkankach ludzkich (skórze, mięśniach i tkankach o wysokiej zawartości wody) dla częstotliwości 10 GHz, która leży w spektrum częstotliwości 5G, wynosi około kilka mm. Biorąc to pod uwagę, pola elektromagnetyczne o częstotliwości 5G o wysokiej częstotliwości (RF-EMF) łatwo penetrują żywe komórki skóry i mogą spowodować ich poważne uszkodzenie. Co więcej, stwierdzenie „Ludzka skóra blokuje jeszcze wyższe częstotliwości światła słonecznego” wprowadza w błąd ludzi, ponieważ chociaż skóra blokuje światło słoneczne, narażenie to zwiększa ryzyko raka skóry.

Niejonizujący 5G RF-EMF może zachowywać się jak promieniowanie jonizujące o wysokim LET, które ma maksymalne osadzenie energii na jednostkę odległości. Biorąc pod uwagę niską penetrację i bardzo wysokie osadzanie energii na jednostkę odległości 5G, może to prowadzić do generowania wysokiego poziomu wolnych rodników w niewielkiej odległości, co z kolei zwiększa ryzyko raka skóry. Warto zauważyć, że Yakymenko i in. poinformowali, że spośród 100 recenzowanych badań dotyczących efektów oksydacyjnych promieniowania o niskiej intensywności, które były dostępne w czasie ich badań, ogólnie 93 potwierdziły, że promieniowanie o częstotliwości radiowej indukowało efekty oksydacyjne w układach biologicznych [1]. Stres oksydacyjny niekoniecznie zwiększa ryzyko raka. Chociaż bezpośrednie uszkodzenie DNA można uznać za kluczowe zdarzenie, nie wystarczy samo spowodowanie raka, ponieważ zdolność rodników tlenowych i innych reaktywnych gatunków (RS) do tłumienia apoptozy oraz promowania proliferacji, inwazyjności i przerzutów, a nawet angiogenezy wzięte pod uwagę [2].

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo 5G, należy zauważyć, że podobnie jak wcześniejsze technologie (3G i 4G), oczekuje się progowego poziomu szkodliwych skutków. Poważne niedociągnięcia w raportach stwierdzające brak związku między narażeniem na RF-EMF a rakiem mózgu zostały już usunięte [3-6]. Ponadto wprowadzono kluczowy parametr dużej różnicy w poziomach narażenia na RF-EMF w różnych badaniach jako źródła niektórych obecnych kontrowersji dotyczących związku między używaniem telefonu komórkowego a rakiem [7]. Biorąc to pod uwagę, wprowadza się nieliniową zależność dawka-odpowiedź w kształcie litery J do kancerogenezy niejonizującego RF-EMF. Ta zależność dawka-odpowiedź w kształcie litery J łatwo wyjaśnia, dlaczego mało prawdopodobne jest wykrycie raka mózgu wywołanego ekspozycją na RF-EMF na niskich poziomach. Ponadto zależność dawka-odpowiedź w kształcie litery J zmniejsza irracjonalny strach przed ryzykiem związanym z narażeniem na RF-EMF na bardzo niskim poziomie (np. Ludzie, którzy czasami używają swoich telefonów komórkowych). Nowe badania potwierdzają naszą poprzednio proponowaną zależność dawka-odpowiedź w kształcie litery J i wykazują nawet działanie hormonalne na niskich poziomach, podczas gdy na wysokich poziomach możliwe byłoby nieodwracalne uszkodzenie, a zatem zwiększone ryzyko raka [8]. Aby sprawdzić, czy RF-EMF są genotoksyczne, Sun i in. porównał wpływ ekspozycji 1800 MHz RF-EMF na genomowy DNA w mysich fibroblastach zarodkowych (MEF) z wydajnym (Atm + / +) lub niedoborem (Atm - / -) ATM. Poinformowali, że ich obserwacje były podobne jak w przypadku hormetycznego działania niskich dawek toksycznych substancji „Podsumowując, donosimy o działaniu podobnym do hormezy narażenia o częstotliwości 1800 MHz RF-EMF na uszkodzenie DNA w Atm + / + i Atm - / - MEF” [9]. Podsumowując, chociaż technologia 5G niesie nowe ryzyko, należy zauważyć, że w odniesieniu do użytkowania telefonu komórkowego i raka, poziom ekspozycji jest czynnikiem, który naprawdę ma znaczenie."
0 xAwatar użytkownika
janusz
Administrator
Posty: 13505
Rejestracja: środa 14 lis 2012, 22:25
x 24
x 729
Podziękował: 25925 razy
Otrzymał podziękowanie: 21311 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: janusz » środa 20 maja 2020, 13:50

O ZACISKANIU PĘTLI NA LUDZKICH SZYJACH, DR BARRIE TROWER, ... - rozmowa z Robertem A. Gajdzińskim
Nadawane na żywo 22 godziny temu

https://www.youtube.com/watch?v=bFDcU8yarpw

niezaleznatelewizja
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » piątek 22 maja 2020, 10:42

Jesli ktos jest na etapie zakupu działki lub budowy domu może pomysleć nad minimalizacją narażenia na różne inteligentne liczniki, czy osłoną przed nadajnikami EMF.

Tauron instaluje inteligentne liczniki energii
https://biznesalert.pl/tauron-liczniki- ... nergetyka/

Montaż inteligentnych liczników może być gwoździem do trumny dla alternatywy w formie sieci światłowodowej.
viewtopic.php?f=26&t=2681&p=119201&hili ... wa#p119201
0 x
cedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » piątek 22 maja 2020, 19:42

"Narządy i tkanki najbardziej podatne na skutki termiczne mają ubogie zasilanie w krew (przez co trudniej im rozproszyć ciepło) — np. krystaliczna soczewka oka, lub zawierają dużo wody (krew, wątroba, gruczoły rozrodcze, żołądek, pęcherz moczowy, itd.). Toteż pochłanianie energii EWC wytwarza tzw. “gorące punkty” lokalnego nagrzania, także w kluczowych narządach. W tym procesie osoba może nie odczuwać ogrzewania narządów wewn., ponieważ receptory ciepła znajdują się w skórze. Np. najbardziej niebezpieczne ze wzgl. na tworzenie “gorących punktów” w głowie są częstotliwości 700- 2500 MHz w zakresie decymetrowym, a właśnie tutaj przypadają 900 MHz, 1800 MHz i 2,45 GHz telefonii komórkowej. Pochłanianie PEM w punktach aktywnych biologicznie jest wiele razy skuteczniejsze niż w innych częściach skóry i ta energia, poprzez system chińskiej medycyny, działa na narządy wewn. i na cały organizm. Niebezpieczeństwo telefonów komórkowych polega na tym, że w dodatku do bezpośrednich skutków na mózg, cały organizm ulega napromieniowaniu poprzez punkty aktywne biologicznie w muszli małżowiny usznej."
http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i ... krainskich
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 24 maja 2020, 14:49

http://haidut.me/?p=912
Stres (kortyzol) może powodować KAŻDĄ chorobę autoimmunologiczną przez zaburzenie dobrej bariery
1 marca 2020 r. Przez haidut
Wielkie nowe badanie, które nie boi się wskazać na paradoks między twierdzeniami głównego nurtu medycyny o korzystnym działaniu kortyzolu a rzeczywistością stanów „autoimmunologicznych” częściej niż niezwiązanych z podwyższonym poziomem CRH, ACTH i kortyzolu. Rola CRH jako czynnika sprawczego w wielu schorzeniach przewlekłych, w tym w stwardnieniu rozsianym (MS) jest już rozpoznana.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corticotr ... ng_hormone

„… Hormon uwalniający kortykotropinę (CRH) jest 41-aminokwasowym peptydem pochodzącym z 196-aminokwasowego preprohormonu. CRH jest wydzielany przez jądro przykomorowe (PVN) podwzgórza w odpowiedzi na stres. Zaobserwowano, że zwiększone wytwarzanie CRH jest związane z chorobą Alzheimera i poważną depresją [6], a autosomalny recesywny niedobór kortykotropiny podwzgórzowej ma liczne i potencjalnie śmiertelne konsekwencje metaboliczne, w tym hipoglikemię. [5] ”

„… W krótkim okresie CRH może tłumić apetyt, zwiększać subiektywne uczucie niepokoju i wykonywać inne funkcje, takie jak zwiększanie uwagi. Chociaż dystalne działanie CRH jest immunosupresją poprzez działanie kortyzolu, sam CRH może faktycznie nasilić zapalenie, proces badany w badaniach nad stwardnieniem rozsianym [8].

Jednak rola kortyzolu jako czynnika sprawczego w stanach autoimmunologicznych jest gwałtownie negowana przez lekarzy. W rzeczywistości kortyzol pozostaje podstawowym protokołem leczenia wielu z tych schorzeń i jeśli pojawi się jakakolwiek dyskusja na temat jego roli w stanach autoimmunologicznych, niezmiennie dominuje jego rzekomy niedobór zamiast nadmiaru. Jednak pośrednie dowody na patologiczną rolę kortyzolu w stanach autoimmunologicznych gromadzą się od dziesięcioleci. Na przykład, dobrze wiadomo, że reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, łuszczyca, choroba zapalna jelit itp. Charakteryzują się niskim poziomem krążącego DHEA (S), a czasem testosteronem (T). Jeden z linków poniżej omawia nawet sukces suplementacji DHEA jako terapii tocznia, a biorąc pod uwagę rolę DHEA jako jednego z głównych antagonistów glukokortykoidów w organizmie, trudno argumentować, że nie sugeruje, że kortyzol jest patologicznym czynnikiem w tym stanie. Progesteron, pregnenolon, T i DHT należą do grupy sterydów o działaniu anty-kortyzolowym, a spadek poziomu któregokolwiek z nich przyczynia się do względnego wzrostu sygnalizacji glukokortykoidów.

https://arthritis-research.biomedcentra ... 1186/ar296

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl ... /#S10title

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6447124

Biorąc pod uwagę silną odwrotną korelację między kortyzolem i DHEA / T, całkiem prawdopodobne jest podejrzenie względnego nadmiaru sygnalizacji glukokortykoidowej w tych warunkach, nawet jeśli rzeczywiste poziomy kortyzolu mieszczą się w zakresie, ponieważ istotne są proporcje DHEA / kortyzolu i T / kortyzolu , a nie absolutne poziomy każdego sterydu. Mówiąc o proporcjach DHEA / kortyzol i T / kortyzol, ostatnie badania sugerują spadek tych wskaźników jako czynnika sprawczego w zaburzeniach „nastroju”, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD).PTSD jest być może najlepszym przykładem stanu napędzanego wyłącznie stresem, a medycyna głównego nurtu nie zaprzecza, że ​​mimo że dogmat jest wciąż taki, że istnieje potrzeba podatności genetycznej, aby osoba mogła rozwinąć PTSD, a sam stres nie może tego zrobić . Właśnie dlatego poniższe badanie jest tak świetnym odkryciem, ponieważ pokazuje, że osoby z PTSD mają znacznie większą szansę na rozwinięcie się stanu autoimmunologicznego wkrótce po diagnozie PTSD. Badanie wyraźnie pokazuje również, że związek jest przyczyną i że nawet bez doświadczania stresu / urazu wymaganego do diagnozy PTSD, każda osoba cierpiąca na przewlekły stres jest narażona na podobne ryzyko. Proponowanym mechanizmem jest przerwanie bariery jelitowej i powstająca endotoksyna (LPS) oraz translokacja bakteryjna do krwioobiegu, co wywołuje przewlekłą reakcję zapalną o niskim stopniu nasilenia. Jak pisałem w przeszłości, obecnie wiadomo, że jeśli endotoksyna / LPS i bakterie gromadzą się w wystarczających ilościach w określonym narządzie / tkance, może to prowadzić do przyspieszonego rozpadu tkanki do tego stopnia, że ​​układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała swoiste dla szczątki komórkowe tych narządów / tkanek. Gdy to nastąpi, u danej osoby zwykle zostanie zdiagnozowany stan autoimmunologiczny dla tego konkretnego narządu / tkanki, a iniekcja / wlew kortyzolu zostanie zainicjowany w celu kontroli ostrej fazy, zanim dana osoba zostanie poddana przewlekłemu leczeniu immunosupresyjnemu, na przykład Humira. Jednak kortyzol przyczynia się dodatkowo do rozpadu tkanek, co prowadzi do późniejszej jeszcze intensywniejszej odpowiedzi immunologicznej, często wymagającej wyższych dawek korizolu po kolejnych zabiegach. Te błędne koła trwają w nieskończoność i jest bardzo mało prawdopodobne, że dana osoba poprawi się dzięki leczeniu ch. Setki badań potwierdziło, że podczas gdy kortyzol pomaga w krótkim okresie tłumić odpowiedź immunologiczną, to zaraz po jej odstawieniu prowadzi to do zaostrzenia objawów „autoimmunologicznych” i przyspiesza przebieg choroby. W badaniach z lat 70. XX wieku stwierdzono, że pacjenci ze stwardnieniem rozsianym leczeni wyłącznie kortyzolem (główną formą leczenia w tym czasie innym niż metotreksat) pogarszali się znacznie szybciej, mimo że objawy ich „nawrotu” były łagodniejsze z powodu leczenia kortyzolem. Ci pacjenci często umierali ponad 10 lat wcześniej w porównaniu z nieleczonymi rówieśnikami. Co ciekawe, ten sam mechanizm endotoksyny / LPS i translokacji bakteryjnej do krwi i gromadzenia się w określonych narządach wykazano w wielu śmiertelnych nowotworach, takich jak trzustka, płuca, przełyku itp., A antybiotyki okazały się dość terapeutyczne. Tak więc, dla tych, którzy uważają, że choroba autoimmunologiczna nie ma się czym martwić, należy pamiętać, że ryzyko nie ogranicza się do zaburzeń immunologicznych.

Podsumowując, stres jest główną przyczyną chorób przewlekłych i, jak często powtarzał Selye, należy go szanować. Często coś tak prostego jak progesteron, aspiryna lub niacynamid może przerwać błędne koło i pozwolić ciału na powrót do zdrowia, pod warunkiem, że początkowy stresor nie jest już obecny.

https://msystems.asm.org/content/4/4/e00292-18

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29922828

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31941473

https://www.psychologytoday.com/us/blog ... ne-disease

„… Ostatnie badanie (Boggs Bookwalter i in., 2020) wykazało, że osoby cierpiące na PTSD mogą być narażone na zwiększone ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych. Odkrycia te potwierdzają rosnącą liczbę dowodów wskazujących na związek między PTSD, stresem i zdrowiem fizycznym. W poprzednim badaniu, na przykład Song i wsp., (2018) przeanalizowali ponad 100 000 osób, u których zdiagnozowano objawy związane ze stresem. Odkryli, że po roku u osób, u których zdiagnozowano objawy związane ze stresem, znacznie bardziej prawdopodobne było wystąpienie choroby autoimmunologicznej niż u osób, które tego nie zrobiły. ”

„… W bieżącym badaniu zbadano związek między PTSD a ryzykiem rozwoju stanu autoimmunologicznego (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, choroby zapalne jelit i stwardnienie rozsiane) w USA. personel czynny. Uczestnicy badania zostali zapisani do kohorty badania Millennium, która badała skutki zdrowotne związane ze służbą wojskową (2001, 2004, 2007, 2011). Z kohorty Millennium około 120 572, którzy pracowali w służbie czynnej (po zakończeniu badania podstawowego) i nie zdiagnozowano wcześniejszych chorób autoimmunologicznych, zostało włączonych do tego badania… Autorzy stwierdzili, że USA personel, który był czynnie związany z PTSD w wywiadzie, był związany ze zwiększonym ryzykiem wybranych chorób autoimmunologicznych (z czasem trwania od wizyty początkowej do okresu obserwacji wynoszącym średnio pięć lat). Ponadto ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych wzrosło o około 60% personel z historią PTSD w stosunku do osób bez historii PTSD (s. 3). ”

„… Autorzy dochodzą do wniosku, że zmiany biologiczne zachodzące w ciele osób z PTSD - i prawdopodobnie z wysokim poziomem stresu - wpływają na układ odpornościowy poprzez nasilone zapalenie, aktywowane geny i przyspieszone pojawienie się komórek odpornościowych (s. 6) . Wszystko to razem, sugerują, wskazują na związek PTSD i stresu z warunkami autoimmunologicznymi, które były podobne zarówno dla osób, które przeżyły walkę, jak i osób, które przeżyły uraz fizyczny lub seksualny… Jednym z rezultatów jest uszkodzenie błony śluzowej jelita, często nazywane „nieszczelnym jelitem” . ” W osłabionym stanie ściany jelitowe jelita nie stanowią już nieprzepuszczalnej bariery między tętniącym mikrobiomem w obrębie a resztą ciała. Toksyny i bakterie mogą przenikać ściany jelit i przedostawać się do krwioobiegu. To powoduje reakcję układu odpornościowego, w tym zapalenie. Zapalenie może przekroczyć barierę krew-mózg (BBB) ​​do mózgu - i wtedy pojawia się wiele symptomów zdrowia psychicznego. U niektórych osób zapalenie wywołuje nadmierną reakcję w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Ciało błędnie zaczyna się atakować. Taka odpowiedź może prowadzić do choroby autoimmunologicznej. Po jednokrotnym uruchomieniu niewłaściwie skierowanej odpowiedzi autoimmunologicznej, zapalenie zostanie uruchomione w przyszłości w odpowiedzi na nawet niewielkie ilości tego, co początkowo wywołało odpowiedź. Wirusy, infekcje, toksyny środowiskowe, stres i uraz mogą wywołać odnowioną reakcję zapalną w dowolnym momencie. Werbner i wsp. (2019) zasugerowali, że stres powoduje zmiany w czynności jelit. Zmiany te wyzwalają reakcje immunologiczne z organizmu, które mogą obejmować „atak” zapalny organizmu przeciwko sobie."


Smog elektromagnetyczny, szczepienia, zaburzony mikrobiom sa przyczyną stresu, obniżenia odporności, zwiekszonego zapotrzebowania na cynk i wit.C, więc może tu możemy szukać przyczyn COVID. Zgony miały najczęściej miejsce przy niskiej liczbie neutrofili.
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:09

Kombucza chroni przed narażeniem jelit na EMF.
Wpływ emf na jelita
https://david-krantz.com/study-alert-ko ... s-of-rats/
Poniższa tabela pokazuje 50% wzrost poziomu żelaza w jelicie szczurów narażonych na EMF, a także 33% spadek cynku i 23% wzrost miedzi. To jest całkiem potężne.
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:14

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16434836/
Suplementacja cynku poprawia indukowaną polem elektromagnetycznym peroksydację lipidów w mózgu szczura

Cem Seref Bediz 1, Abdulkerim Kasim Baltaci, Rasim Mogulkoc, Esma Oztekin
Przynależność rozwija się
PMID: 16434836 DOI: 10.1620 / tjem.208.133
Darmowy artykuł
Abstrakt

Pola elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości (0–300 Hz) generowane przez linie energetyczne, przewody i urządzenia domowe są wszechobecne w naszym środowisku. Wszystkie populacje są teraz narażone na działanie pól elektromagnetycznych, a narażenie na pola elektromagnetyczne może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Niektóre negatywne skutki zdrowotne ekspozycji na pola elektromagnetyczne to peroksydacja lipidów i uszkodzenie komórek w różnych tkankach. W tym badaniu zbadano wpływ ekspozycji na EMF i podawania cynku na peroksydację lipidów w mózgu szczura. Dwadzieścia cztery samce szczurów Sprague-Dawley przydzielono losowo do trzech grup; utrzymywano je bez leczenia przez 6 miesięcy (kontrola, n = 8), eksponowano na EMF niskiej częstotliwości (50 Hz) przez 5 minut co drugi dzień przez 6 miesięcy (n = 8), lub eksponowano na EMF i codziennie otrzymywano siarczan cynku ( 3 mg / kg / dzień) dootrzewnowo (n = 8). Zmierzyliśmy poziomy cynku i substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu oraz poziomy zmniejszonego glutationu (GSH) w erytrocytach. Oznaczono także poziomy TBARS i GSH w tkankach mózgu. Poziomy TBARS w osoczu i tkankach mózgu były wyższe u szczurów eksponowanych na EMF z suplementacją cynku lub bez, niż u zwierząt kontrolnych (p <0,001). Ponadto poziomy TBARS były znacznie niższe u szczurów otrzymujących cynk niż u szczurów eksponowanych na EMF (p <0,001). Poziomy GSH były znacznie zmniejszone w mózgu i erytrocytach szczurów eksponowanych na EMF (p <0,01) i były najwyższe u szczurów z dodatkiem cynku (p <0,001). Cynk w osoczu był znacznie niższy u szczurów eksponowanych na EMF niż u szczurów kontrolnych (p <0,001), podczas gdy był najwyższy u szczurów suplementowanych cynkiem (p <0,001). Obecne badanie sugeruje, że długotrwała ekspozycja na EMF o niskiej częstotliwości zwiększa peroksydację lipidów w mózgu, co można poprawić poprzez suplementację cynku.
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:17

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22794512/
Bratislava Lek Listy
. 2012; 113 (7): 400–3. doi: 10.4149 / bll_2012_090.
Rola suplementacji cynku w hamowaniu uszkodzeń tkanek spowodowanych ekspozycją na pole elektromagnetyczne w płucach szczurów i tkankach wątroby

A K Baltaci 1, R Mogulkoc, A Salbacak, I Celik, A Sivrikaya
Przynależność rozwija się
PMID: 22794512 DOI: 10.4149 / bll_2012_090
Abstrakt

Tło: Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu suplementacji cynku na uszkodzenie oksydacyjne w tkankach płuc i wątroby u szczurów poddanych działaniu pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz przez 5 minut co drugi dzień przez okres 6 miesięcy.

Metody: Badaniem objęto 24 dorosłych samców szczurów Sprague-Dawley, które podzielono na trzy grupy w równych ilościach: Grupa 1, grupa kontrolna (G1); Grupa 2, grupa wystawiona na działanie pola elektromagnetycznego (G2); i Grupa 3, grupa, która była wystawiona na działanie pola elektromagnetycznego i uzupełniona cynkiem (G3). Pod koniec 6-miesięcznych procedur zwierzęta dekapitowano w celu pobrania próbek tkanek płuc i wątroby, w których analizowano MDA metodą „TBARS (nmol / g / białko)”, GSH metodą „biuret” (mg / g / białko) ”i poziomy cynku według emisji atomowej (µg / dl).

Wyniki: Poziomy MDA w tkankach płuc i wątroby w G2 były wyższe niż w G1 i G3, a poziomy w G3 były wyższe niż w G1 (p <0,01). Jeśli chodzi o poziomy GSH, G3 miał poziomy GSH wyższe niż G1 i G2, a G2 miały poziomy GSH wyższe niż G1 (p <0,01). Wartości cynku w wątrobie i tkankach płuc były najwyższe w grupie 3, a najniższe w grupie 2 (p <0,01).

Wniosek: Wyniki badania wskazują, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne spowodowała uszkodzenie komórek w tkankach płuc i wątroby, a suplementacja cynku zahamowała zadane uszkodzenie komórkowe. Innym ważnym wynikiem tego badania, na który należy zwrócić uwagę, było to, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne doprowadziła do znacznego obniżenia poziomu cynku w tkankach płuc i wątroby (Tab. 3, Ref. 23).
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:21

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14716104/
Biol Trace Elem Res
. Zima 2003; 96 (1-3): 247–54. doi: 10.1385 / BTER: 96: 1-3: 247.
Zapobieganie cynkiem indukowanemu elektromagnetycznie uszkodzeniu jąder szczura i tkanek nerek

Ahmet Ozturk 1, Abdülkerim Kasim Baltaci, Rasim Mogulkoc, Esma Oztekin
PMID: 14716104 DOI: 10,1385 / BTER: 96: 1-3: 247
Abstrakt

Celem tego badania było zbadanie stopnia peroksydacji lipidów, gdy cynk jest podawany szczurom okresowo wystawionym na pole elektromagnetyczne 50 Hz przez 5 minut na raz przez okres 6 miesięcy. Dwadzieścia cztery dorosłe samce szczurów Sprague-Dawley podzielono na grupy po osiem zwierząt. Grupa 1 służyła jako nietraktowane kontrole, grupa 2 była narażona na pole elektromagnetyczne, ale nie była poddawana dodatkowej obróbce, a grupa 3 była narażona na promieniowanie elektromagnetyczne i była traktowana codziennymi wstrzyknięciami dootrzewnowymi siarczanu cynku w dawce 3 mg / kg. Aktywność glutationu erytrocytów (GSH) oraz poziom cynku (Zn) i aldehydu malonowego (MDA) w osoczu, jądrach i tkance nerkowej mierzono u wszystkich zwierząt. Poziomy MDA w osoczu i jądrach w grupie 2 były wyższe niż w grupach 1 i 3, przy czym wartości w grupie 3 były znacznie wyższe niż w grupie 1 (p <0,001). Poziomy MDA nerek w grupie 2 były wyższe niż w grupach 1 i 3 (p <0,001). Poziom GSH erytrocytów był niższy w grupie 2 niż w grupach 1 i 3, przy grupie 1 znacznie niższej niż w grupie 3 (p <0,001). W tkankach jąder i nerek poziomy GSH w grupie 1 były niższe niż w grupach 2 i 3, przy grupie 2 znacznie niższej niż w grupie 3 (p <0,001) Poziom cynku w osoczu był najwyższy w grupie 3, a następnie w grupie 1 i grupie 2, który wykazał najniższą wartość (p <0,001). Wyniki te wskazują, że uszkodzenie jądra i tkanki nerkowej spowodowane okresową ekspozycją na pole elektromagnetyczne ulega poprawie lub zapobieganiu przez suplementację cynku.
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:26

Kwercytyna -jonofor cynku
Zrobiłem eksperyment suplementując glukonian cynku, który zwykle wywołuje dyskomfort jelit, ale razem z kumkwatami jedzonymi w całości nie było zadnych problemów.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30160155/
Bratislava Lek Listy
. 2018; 119 (8): 481–489. doi: 10.4149 / BLL_2018_088.
Fizjopatologiczne działanie kwercetyny na stres oksydacyjny w promieniowaniu 4,5 g tkanki szczura odsłoniętej przez telefon komórkowy

I Postaci, O Coskun, N Senol, R Aslankoc, S Comlekci
PMID: 30160155 DOI: 10.4149 / BLL_2018_088
Abstrakt

Cel: Badanie miało na celu ocenę fizjopatologicznego wpływu pola elektromagnetycznego (EMF) pochodzącego od promieniowania telefonów komórkowych 4,5 G na tkankę wątroby szczurów i kwercetyny (Qu) stosowanej jako przeciwutleniacz w celu zmniejszenia tych efektów.

Metody: Samce szczurów Wistar-Albino podzielono na cztery grupy po 8 szczurów w każdej grupie. Grupa 1 (grupa kontrolna), Grupa 2 (grupa pozorowana), Grupa 3 (grupa EMF) i Grupa 4 (EMF + Qu). Od zwierząt uśmierconych pod koniec 30 dnia; tkanki wątroby pobrano do badań histopatologicznych i immunohistochemicznych.

Wyniki: W tkance wątroby grupy pola elektromagnetycznego; poszerzenie zapalenia zatok zostało określone jako większe niż w grupie pozorowanej. Stwierdzono, że stężenie komórek immunopozytywnych kaspazy-3 i TNF-α było na poziomie grupy EMF (+3), a także barwienie immunologiczne było silniejsze, powodowało wzrost poziomu aldehydu malonowego, różnica między grupami była istotna statystycznie, pod względem dysmutazy ponadtlenkowej i aktywności katalazy różnica nie była znacząca.

Wniosek: Stwierdzono, że ekspozycja na EMF 2600 MHz spowodowała uszkodzenie wątroby, 100 mg / kg / dzień kwercetyna nie była wystarczająca, aby zapobiec temu uszkodzeniu (tab. 5, ryc. 15, odnośnik 27).
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:30

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29331319/
J Chem Neuroanate
. 2018 wrz; 91: 1-7. doi: 10.1016 / j.jchemneu.2018.01.001. Epub 2018 10 stycznia
Histopatologiczna i biochemiczna ocena urazów oksydacyjnych w nerwach kulszowych samców szczurów narażonych na ciągłe pole elektromagnetyczne 900 megaherców przez wszystkie okresy dojrzewania

Gökçen Kerimoğlu 1, Canan Güney 2, Şafak Ersöz 3, Ersan Odacı 2
Przynależność rozwija się
PMID: 29331319 DOI: 10.1016 / j.jchemneu.2018.01.001
Abstrakt

Wpływ na zdrowie ludzkie pola elektromagnetycznego (EMF) emitowanego przez telefony komórkowe, z którego korzysta około 7 miliardów ludzi na całym świecie, stał się ważnym przedmiotem badań naukowych. Badania sugerują, że EMF emitowany przez telefony komórkowe może powodować stres oksydacyjny w różnych tkankach i grupach wiekowych. Młodzi ludzie w okresie dojrzewania, w okresie, w którym zwiększają się ryzykowne zachowania i zależności, używają telefonów komórkowych bardziej niż dorośli. EMF emitowany przez telefony komórkowe, które są zwykle noszone w kieszeni lub w torbach, gdy nie są używane, najprawdopodobniej wpłynie na nerw kulszowy. Żadne wcześniejsze badanie nie badało wpływu używania telefonu komórkowego w okresie dojrzewania na nerw obwodowy. Badanie to zostało odpowiednio zaplanowane. Dwadzieścia cztery samce szczurów Sprague Dawley w wieku 21 dni podzielono równo na grupy kontrolne (CGr), Sham (SGr) i EMF (EMFGr). Nie przeprowadzono żadnej procedury na szczurach CGr. EMFGr eksponowano na działanie pola elektromagnetycznego 900-megahercowego (MHz) przez 1 godzinę o tej samej porze każdego dnia między 21- 59 dniem po urodzeniu (cały okres dorastania) wewnątrz klatki w aparacie EMF. Szczury SGr umieszczano w klatce na 1 godzinę każdego dnia bez narażenia na działanie pola elektromagnetycznego. Wszystkie szczury uśmiercano pod koniec okresu badania i pobierano 1 cm odcinki nerwu kulszowego. Wartości malondialdehydów (MDA), glutationu, katalazy (CAT) dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) badano biochemicznie w połowie prawej tkanki nerwu kulszowego. Pozostałe połówki tkanek nerwowych poddano rutynowym histopatologicznym zabiegom na tkankach, pocięto i wybarwiono hematoksyliną i eozyną (H&E) i trichromem Massona. Ocena histopatologiczna szkiełek zabarwionych trichromem Massona i H&E ujawniła normalny wygląd w komórkach Schwanna i aksonach we wszystkich grupach. Jednak w nabłonku nerwów kulszowych u szczurów EMFGr nastąpiło wyraźne pogrubienie. Poziomy MDA, SOD i CAT były wyższe w EMFGr niż w CGr i SGr w analizach biochemicznych. Analiza indeksu apoptotıc (AI) wykazała znaczny wzrost liczby komórek TUNEL (+) w porównaniu EMFGr z CGr i SGr. Podsumowując, wyniki naszych badań sugerują, że ciągła ekspozycja na EMF 900 MHz przez 1 godzinę w okresie dojrzewania może powodować uszkodzenie oksydacyjne i pogrubienie nabłonka nerwu kulszowego u samców szczurów.
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 13:35

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30533171/
Recenzja Oxid Med Cell Longev
. 8 listopada 2018 r .; 2018: 5076271. doi: 10.1155 / 2018/5076271. eCollection 2018.
Rola mitochondriów w stresie oksydacyjnym indukowanym przez pola elektromagnetyczne: nacisk na systemy rozrodcze

Silvano Junior Santini 1, Valeria Cordone 1, Stefano Falone 1, Mahmut Mijit 1, Carla Tatone 1 2, Fernanda Amicarelli 1 3, Giovanna Di Emidio 1 2
Przynależność rozwija się
PMID: 30533171 PMCID: PMC6250044 DOI: 10.1155 / 2018/5076271
Darmowy artykuł PMC
Abstrakt

Nowoczesne technologie oparte na systemach komunikacji bezprzewodowej przyniosły coraz większy poziom ekspozycji na pole elektromagnetyczne (EMF). Zwiększyło to zainteresowanie badawcze wpływem tych promieniowań na zdrowie ludzi. Istnieją przekonujące dowody na to, że pola elektromagnetyczne wpływają na fizjologię komórki poprzez zmianę procesów związanych z redoks. Biorąc pod uwagę znaczenie środowiska redoks w biologicznych kompetencjach oocytów i nasienia, dokonaliśmy przeglądu istniejącej literatury dotyczącej wpływu pól elektromagnetycznych na układ rozrodczy. Biorąc pod uwagę rolę mitochondriów jako głównego źródła reaktywnych form tlenu (ROS), skupiliśmy się na hipotezie mitochondrialnej podstawy toksyczności reprodukcyjnej indukowanej przez EMF. Baza MEDLINE, Web of Science i Scopus zostały zbadane pod kątem oryginalnych artykułów w recenzowanych artykułach, szukając następujących słów kluczowych: „pola elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości (ELF-EMF)”, „częstotliwość radiowa (RF)”, „mikrofale”, „Wi -Fi, „telefon komórkowy”, „stres oksydacyjny”, „mitochondria”, „płodność”, „nasienie”, „jądro”, „oocyt”, „pęcherzyk jajnikowy” i „zarodek”. Te słowa kluczowe zostały połączone z innymi wyszukiwanymi hasłami związanymi z tematem. Chociaż zgłaszaliśmy sprzeczne dane z powodu braku jednorodności w projektach eksperymentalnych, coraz więcej dowodów sugeruje, że ekspozycja na EMF podczas spermatogenezy indukuje zwiększoną produkcję ROS związaną ze zmniejszoną aktywnością wychwytywania ROS. Liczne badania ujawniły szkodliwy wpływ pól elektromagnetycznych z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektrycznych na jakość nasienia i dostarczają dowodów na rozległy wyciek elektronów z mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów jako głównej przyczyny uszkodzeń pól elektromagnetycznych. W żeńskich układach rozrodczych opisano również wpływ stresu oksydacyjnego na uszkodzenia indukowane przez pole elektromagnetyczne oraz dowody mitochondrialnego pochodzenia nadprodukcji ROS. Podsumowując, mitochondria wydają się odgrywać ważną rolę jako źródło ROS zarówno w męskim, jak i żeńskim układzie rozrodczym narażonym na działanie pola elektromagnetycznego. Aby lepiej zrozumieć mechanizmy molekularne leżące u podstaw potencjalnego wyzwania EMF dla naszego układu rozrodczego, konieczne są przyszłe i bardziej znormalizowane badania w celu ulepszenia strategii zapobiegawczych.
0 xcedric
Posty: 4498
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 76
x 112
Podziękował: 2644 razy
Otrzymał podziękowanie: 6838 razy

Re: Smog elektromagnetyczny - jego żródła i skutki

Nieprzeczytany post autor: cedric » poniedziałek 25 maja 2020, 14:16

CHOROBY MIKROFALOWE

https://ecfsapi.fcc.gov/file/1954790005.pdf
Choroby mikrofalowe - część 4 Lucinda Grant
W wynikach ankiety ES zgłoszonej w ostatnim wydaniu biuletynu uczestnicy zgłosili choroby, które ich zdaniem są związane z ich wrażliwością elektryczną. Wśród tych chorób jest wrażliwość na słońce, światło i dźwięk ”. Dokumenty radzieckie dotyczące choroby mikrofalowej również wspominają o tych wrażliwościach ,jako możliwa konsekwencja ekspozycji na promieniowanie. W artykule Kalady, Fukalovej i Goncarovej zaprezentowanym na sympozjum mikrofalowym w Warszawie w 1973 r. Wpływ promieniowania 30-300 MHz na zdrowie wyniósł przedstawione. 2 Wśród 50 robotników radzieckich narażonych przez co najmniej pięć lat, jednym ze zgłoszonych objawów był „... obniżony próg wrażliwości na promieniowanie ultrafioletowe” 2.
Inny sowiecki badacz (Pietrow), podsumowując wyniki wielu innych sowieckich badań mikrofalowych, stwierdził, że oprócz charakterystycznych objawów bólu głowy, zmęczenia, zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej itp., Narażenia na jasne światło i głośne
hałasy mogą podrażniać pacjentów z chorobami mikrofalowymi
3 Pietrow wskazał również, że w miarę postępu choroby mikrofalowej mogą pojawić się trudności z koncentracją.3 W wynikach badania ES trudności z koncentracją wiązały się z pierwszym problemem z problemami skórnymi jako najczęstszym objawem ES ”.
Radzieckie badania nad wpływem skóry na ekspozycję mikrofalową wykazały, że fale milimetrowe na poziomie termicznym (30–300 GHz) są najbardziej skłonne do wywoływania efektów skórnych.4 Tolgaska i Gordon wyjaśnili, że fale milimetrowe były najbardziej absorbowane przez skórę i najbardziej drażniące dla skóry nerwy, powodując ich
„... wysyłając intensywny przepływ impulsów wzdłuż włókien doprowadzających do zwojów kręgosłupa i dalej do mózgu ...” Fale o długości 4 centymetrów (3-30 GHz) były mniej absorbowane przez skórę niż fale milimetrowe i dlatego wytwarzały mniej skórne efekty. Mimo to ich badania nietermicznych fal centymetrowych wykazały „... nierównomierne pogrubienie, wzajemną impregnację i dystrakcję żylaków ...” we włóknach nerwowych skóry zwierzęta narażone na 1 mW / cm2 przez jedną godzinę dziennie przez 100-200 dni. 5 fal decymetrowych (300-3000 MHz) miało jeszcze mniejszą absorpcję na poziomie skóry i powodowało najmniej zauważalne efekty skórne w zakresie fal mikrofalowych 4. , oceniając ogólne zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez mikrofale, Tolgskaya i Gordon oceniło najbardziej szkodliwe fale centymetrowe, przy czym fale decymetrowe i milimetrowe zajmują drugie i trzecie miejsce pod względem wywoływania poważnych skutków, w oparciu o eksperymenty na zwierzętach przy śmiertelnej ekspozycji mikrofalowej 4
Na zakończenie sowieckich badań Tolgskaya i Gordon zaproponowali interesujący wgląd w relacje między skórą a układem nerwowym podczas rozwoju i promocji choroby mikrofalowej: 4 po pierwsze, ekspozycje elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach (przy intensywności nietermicznej)
„... stymulują włókienka nerwów czuciowych ...” skóry i, wnikając głębiej, pola elektromagnetyczne „... stymulują włókienka nerwów czuciowych trzewnych pól recepcyjnych”. Stwierdzili, że neurony w zwojach kręgosłupa były głównymi receptorami tej stymulacji, która została przeniesiona do mózgu, szczególnie „…
neuronalne synapsy kory mózgowej ... ". Dlatego stymulacja EMF mózgu następuje bezpośrednio poprzez głęboko penetrujące ekspozycje, a także pośrednio przez nerwy przenoszące stymulację do mózgu.
Tolgskaya i Gordon stwierdzili ponadto, że ta nadmierna stymulacja" ... wywoływać znaczne
zmiany w komórkach nerwowych: kurczenie się komórek korowych, obrzęk i wakuolizacja cytoplazmy neuronów podwzgórza. ”Doszli do wniosku, że zmiany te powodują zaburzenia neuroendokrynne, prowadząc do większej dysfunkcji w obrębie układu nerwowego
odsłonięty układ i narządy ciała.

Studia polonistyczne W 1961 r. Polska przyjęła radziecki UHF (ultra-
wysokiej częstotliwości) standardy promieniowania zawodowego, które ograniczały narażenie pracowników powyżej 0,01 mW / cm2 • 6 Jednak do 1963 r. Polska złagodziła standardy, dodając ograniczenia dla ogółu społeczeństwa i okresowe narażenie na promieniowanie zawodowe.6 Nowy nieograniczony limit ciągłego narażenia dla zadzień roboczy wynosił .2mW / cm2; powyżej tego poziomu zastosowano ograniczenia z górną 10 mW / cm2limit 6.7. Ogólny limit narażenia ludności wynosił 0,01 mW / cm2 dla ciągłego narażenia - nieograniczony limit zawodowy ZSRR. Zgodnie z przepisami z 1963 r. Przyszli polscy robotnicy mikrofalowi zostali poddani ocenie lekarskiej w celu ustalenia ich zdolności do pracy z generatorami mikrofalowymi.6 Te wstępne egzaminy obejmowały ogólną fizykę; badania krwi, moczu, neurologiczne i wzroku;
RTG klatki piersiowej, EEG i EKG. Po zatrudnieniu wymagane były również coroczne kontrole medyczne.

Nowe polskie standardy zostały opracowane na podstawie przeglądu badań sowieckich, amerykańskich i czechosłowackich oprócz ich własnych badań.6 Chociaż normy z 1963 r. Wskazują na optymizm co do zwiększenia narażenia na promieniowanie, naukowcy
polska literatura pokazuje problemy zdrowotne polskich pracowników mikrofalówek, które są takie same jak w raportach sowieckich
W Polsce w latach sześćdziesiątych przeprowadzono wiele ocen stanu zdrowia pracowników mikrofalowych.6 W jednym przeglądzie skarg zdrowotnych pracowników stwierdzono, że bóle głowy i zmęczenie są najczęstszymi objawami pierwszych pracowników mikrofalowych narażonych poniżej. 1mWIcm2 • 6
Sześcioletnie badanie Siekierzyńskiego oceniało zdrowie 841 mężczyzn narażonych na działanie mikrofal przez pracowników 2. Pracowników podzielono na kategorie według szacowanego poziomu narażenia. Wśród 507 pracowników rutynowo narażonych na więcej niż .2 mW / cm2 180 (36%) miało objawy ze strony układu nerwowego, 87 (17%) miało objawy ze strony przewodu pokarmowego, a 50 (10%) miało nieprawidłowy przebieg
EKG. Z tej grupy 38% było zatrudnionych krócej niż sześć lat. Większość tych pracowników była w wieku poniżej 31 lat (56%). W momencie zakończenia badania 239 z 507 pracowników (47%) było
sklasyfikowane jako obecnie niezdolne do tego rodzaju pracy ze względu na problemy zdrowotne.

Pozostałe 334 pracowników, które podczas pracy były narażone na mniej niż .2 mW / cm2, miały następujące objawy: układ nerwowy 116 (35%), przewód pokarmowy 78 (23%) i nieprawidłowy EKG 32
(10%). W tej grupie 40% było zatrudnionych krócej niż sześć lat. Większość tych pracowników była w wieku 31–45 lat (58%). Po zakończeniu badania 167 z 334 pracowników (50%) sklasyfikowano jako niezdolnych do tej pracy.
Chociaż dwie grupy badane nie wykazały istotnych różnic związanych z poziomem narażenia, pracownicy ci mieli wysoki poziom choroby w obu grupach, co w wielu przypadkach prowadziło do niemożności kontynuowania tego zawodu w perspektywie długoterminowej.
W końcowej notatce dotyczącej polskich badań, książka Risk Benefit Analysis: The Microwave Case
---,
poinformował, że przed 1978 r. badacz w Polsce osobiście spotkał „... pracowników płci męskiej w jednej fabryce, którzy potrafili„ wyczuć [i prawie zmierzyć] obecność energii mikrofalowej ”przy faktycznie zmierzonych poziomach mocy, ale nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego mógłbym to zrobić. u8"
0 xODPOWIEDZ