Drodzy forumowicze i goście!

W związku z "wysypem" reklamodawców informujemy, że konta wszystkich nowych użytkowników, którzy popełnią jakąkolwiek formę reklamy w pierwszych 3-ch postach, poza przeznaczonym na informacje reklamowe tematem "... kryptoreklama" będą usuwane bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Dotyczy to także użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej, ale nic poza reklamami nie napisali. Posty takich użytkowników również będą usuwane, a nie przenoszone, jak do tej pory.
To forum zdecydowanie nie jest i nie będzie tablicą ogłoszeń i reklam!
Administracja Forum

To ogłoszenie można u siebie skasować po przeczytaniu, najeżdżając na tekst i klikając krzyżyk w prawym, górnym rogu pola ogłoszeń.

Uwaga! Proszę nie używać starych linków z pełnym adresem postów, bo stary folder jest nieaktualny - teraz wystarczy http://www.cheops4.org.pl/ bo jest przekierowanie.


/blueray21

GLEJAK

cedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 29 cze 2019, 13:14

Antagonista recetora leukotrienów -popularny montelukast(Singulaire) hamuje postęp glioblastoma, ma działanie neuroprotekcyjne

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28600709

Cell Mol Neurobiol. 2018 Mar;38(2):559-573. doi: 10.1007/s10571-017-0507-z. Epub 2017 Jun 9.
Cysteinyl Leukotriene Receptor Antagonists Inhibit Migration, Invasion, and Expression of MMP-2/9 in Human Glioblastoma.
Piromkraipak P1, Sangpairoj K2,3, Tirakotai W4, Chaithirayanon K2, Unchern S1, Supavilai P1, Power C5, Vivithanaporn P6.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 29 cze 2019, 13:24

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezypramina

Dezypramina, dezipramina – organiczny związek chemiczny, lek psychotropowy z grupy TLPD, metabolit ustrojowy imipraminy. Działa jako silny inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny przy znikomym wpływie na wychwyt serotoniny. Działa głównie „odhamowująco”, może wyzwalać lęk i niepokój, na innych pacjentów działa raczej tłumiąco. Efekt terapeutyczny pojawia się w pierwszym tygodniu leczenia.

Wskazania
depresja endogenna z zahamowaniem psychoruchowym bez wyraźnych cech lęku i niepokoju
ból neuropatyczny
terapia uzależnień od stymulantów (kokaina, amfetamina)
próbnie w leczeniu ADHD u dzieci
Działania niepożądane
Działania niepożądane są typowe dla TLPD; działanie cholinolityczne dezypraminy jest słabsze niż imipraminy.

Dostępne preparaty
Lek obecnie coraz rzadziej stosowany, niedostępny w Polsce, ostatnim preparatem dostępnym na rynku był Petylyl.

Anticancer Agents Med Chem. 2013 Feb;13(2):254-60.
Antidepressant desipramine leads to C6 glioma cell autophagy: implication for the adjuvant therapy of cancer.
Ma J1, Hou LN, Rong ZX, Liang P, Fang C, Li HF, Qi H, Chen HZ.

Abstrakt
Depresja jest najczęstszym zespołem psychiatrycznym u pacjentów z rakiem i niekorzystnie wpływa na przeciwnowotworowy układ odpornościowy i jakość życia pacjentów. Lek przeciwdepresyjny Dezypramina (DMI) jest klinicznie przepisywana w leczeniu pomocniczym pacjentów z rakiem. Rosnące dowody sugerują, że DMI ma szerokie spektrum docelowych efektów biologicznych, takich jak właściwości przeciwnowotworowe. Nasze poprzednie badanie wykazało, że DMI w odpowiednich stężeniach klinicznych może indukować zależną od CHOP śmierć -apoptozę w komórkach glejaka C6. W tym badaniu zbadaliśmy dalej pro-autofagiczny wpływ DMI na komórki glejaka C6 i jego mechanizm leżący u jego podstaw. Leczenie DMI może wywołać autofagiczną śmierć komórek charakteryzującą się tworzeniem autofagosomu i podwyższonym poziomem autofagicznego białka Beclin-1 i komórkową redystrybucją markera LC3. Tymczasem DMI hamował aktywację szlaku PI3K-AKT-mTOR, który jest uważany za negatywny regulator autofagii. Co więcej, DMI aktywował PERK-eIF2α i ATF6 szlaku stresu retikulum endoplazmatycznego (ER), podczas gdy knockdown PERK za pomocą specyficznego dla PERK krótkiego interferującego RNA (siRNA) mógłby oczywiście osłabić autofagię. Wyniki zdecydowanie sugerują, że DMI może wywołać autofagię poprzez szlak stresu PERK-ER w komórkach glejaka C6. Nasze odkrycia dostarczyły nowych informacji na temat innego korzystnego potencjału leku przeciwdepresyjnego DMI w terapii uzupełniającej raka.

PMID: 22934693

Desipramina indukuje apoptozę w komórkach raka wątrobowokomórkowego

Desipramine induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cells
Authors: Dong Kwon Yang Shang-Jin Kim
View Affiliations

Published online on: June 15, 2017 https://doi.org/10.3892/or.2017.5723

https://www.spandidos-publications.com/ ... t=abstract
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 29 cze 2019, 20:45

https://oem.bmj.com/content/oemed/62/11/786.full.pdf

Agricultural pesticide use and risk of glioma in Nebraska,
United States
W J Lee, J S Colt, E F Heineman, R McComb, D D Weisenburger, W Lijinsky, M H Ward
...............................................................................................................................

Accepted 3 June 2005
.......................
Occup Environ Med 2005;62:786–792. doi: 10.1136/oem.2005.020230

"Częstość występowania pierwotnych guzów mózgu wynosiła 6,4 na
100 000 w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku
stopniowo wzrastając.1 Gliomy stanowią ponad 90%
złośliwych nowotworów mózgu i ośrodkowego układu nerwowego.
Chociaż guz mózgu jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów, jego
etiologia jest słabo poznana. Narażenie na promieniowanie jonizujące
jest konsekwentnie związane ze zwiększoną częstością
a inne podejrzane czynniki ryzyka obejmują pewne rzadkie czynniki genetyczne
zaburzenia, rozpuszczalniki organiczne i pola elektromagnetyczne.2
Metaanaliza 33 badań oceniających raka mózgu
a rolnictwo znalazło niewielkie, ale znacznie zwiększone ryzyko
guzów mózgu wśród rolników
.3[...]
Włoscy rolnicy17, którzy stosowali insektycydy lub fungicydy, mieli
znaczne dwukrotne zwiększenie ryzyka guzów mózgu.

Autorzy postawili hipotezę, że ekspozycja na alkilowane moczniki występuje
w wielu produktach siarczanu miedzi stosowanych jako fungicydy w
badanych obszarach może być przyczyną zwiększonego ryzyka guzów mózgu
ponieważ N-nitrozoalkazy mocznikowe i inne związki N-nitrozowe (NOC) są silnymi czynnikami rakotwórczymi układu nerwowego w
zwierzęta18–20 Wiele pestycydów zawiera grupy aminowe lub amidowe
które mogą reagować z azotynami, tworząc N-nitrozoaminy i
N-nitrozamidy, odpowiednio.21 Ponad 300 formuł pestycydów
zostało zbadanych na obecność
nitrozoaminy lub ich zdolność do reagowania z azotynami22–24 i
Zanieczyszczenie NOC stwierdzono w wielu pestycydach
powszechnie stosowanych w rolnictwie.25
[...]

Główny przekaz
Znaleźliśmy pozytywne skojarzenia między stosowaniem pestycydów i ryzykiem guzów mózgu
wśród badanych.
Dla metribuzyny, parakwatu, bufenkarbu, chloropiryfosu i
kumaphos, znaleźliśmy znaczące pozytywne skojarzenia
ogólne i pozytywne skojarzenia między
badanymi"

Chociaż to badanie uspokaja, ale nie wiadomo, czy analizowano duząliczbe pestycydow.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967588/
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » środa 03 lip 2019, 11:19

http://archneurosci.com/en/articles/81233.html

Apoptoza indukowana przez

ekstrakt z Viola odorata w ludzkim glejaku wielopostaciowym


Mansoureh Hashemi 1 , Zeinab Gharaylou 2 , Mohammad Reza Sepand 3 , Shokouh-Sadat Hamedi 4 , Samira Raminfard 5 , Maysam Alimohamadi 6 , Narjes Sherkatkhamene 7 , Leila Zarepour 8 and Mahmoudreza Hadjighassem 6 , *

Abstrakt
Ekstrakty roślinne zawierają przydatne składniki, które można rozważyć w farmakoterapii. Dzięki zawartości składników przeciwnowotworowych, takich jak fenolowe, cyklotydowe i antocyjany, Viola odorata (fiołek wonny) jest jednym z najważniejszych składników stosowanych w leczeniu raka. Obecne badanie miało na celu zbadanie aktywności przeciwnowotworowej i powiązanych mechanizmów z V. odorata na pierwotnej hodowli ludzkiego glejaka wielopostaciowego (GBM). Zaobserwowano, że współczynnik przeżycia uzyskanych astrocytów z ludzkiego guza GBM zmniejszył się z ekstraktem wodno-alkoholowym V. odorata (10 - 500 µg / ml) w sposób zależny od dawki i czasu, a fragmentacja DNA wystąpiła w stężeniach powyżej 100 µg / ml ten ekstrakt. Dalsze obserwacje wykazały, że indukowana apoptoza aktywuje mitochondrialną ścieżkę śmierci, uwalnia cytochorom C i aktywuje kaspazę-3. Obecne wyniki badań ujawniły mechanizm działania ekstraktu V. odorata i zasugerowali jego potencjalne zastosowanie w terapii nowotworowej.

1. Tło
Glejak wielopostaciowy (GBM) jest pierwotnym guzem w ludzkim ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), który powstaje z astrocytów (1). GBM jest znany jako najbardziej agresywny nowotwór gwiaździaka z przerzutami przez proliferację i migrację wzdłuż naczyń krwionośnych i dróg istoty białej w mózgu (2). Wyniki badań pokazują, że dorośli są bardziej podatni na guz mózgu niż dzieci. Pomimo postępów w obecnych procedurach terapeutycznych, w tym chirurgii, radioterapii i chemioterapii, średni czas przeżycia podano 12–15 miesięcy dla pacjentów (3). Różne właściwości, w tym różnorodność genetyczna, rozległa neowaskularyzacja i przerzuty prowadzą do zwiększenia oporności w komórkach nowotworowych. Właściwości te są głównymi przyczynami niepowodzenia w leczeniu pacjentów z GBM (4). Oporność komórek nowotworowych może ulec rozpadowi poprzez aktywację kaskady apoptotycznej przy użyciu różnych stymulatorów, takich jak immunoterapia (5), hipertermia (6) i medycyna ziołowa (7, 8). Ziołolecznictwo jest znane jako bogate źródło składników farmakologicznych do leczenia raka i nowotworów (8). Obecnie różne gatunki roślin są wykorzystywane w nowej syntezie leków (9). Jedną z najbardziej znanych roślin jest Viola odorata z rodziny Violaceae znana jako słodka fiołek. Roślina ta zawiera składniki aktywne, takie jak zawartość cyklotydu (10), olejek lotny, violina, odorutyna, rutyna, syanina, jasny pigment, glikozydy salicylanów metylu i antocyjany (11). Związki fenolowe, cyklotydy i antocyjany są najważniejszymi metabolitami o właściwościach przeciwutleniających i przeciwnowotworowych (12, 13). Tradycyjnie V. odorata stosuje się w zaburzeniach lękowych, bezsenności, nadciśnieniu, moczopędnie i przeczyszczających (14). Ta szeroka gama właściwości rodziny Violaceae zyskała wiele uwagi w celu zbadania jej wpływu na komórki nowotworowe. Wcześniejsze badania pokazują, że wodno-alkoholowy ekstrakt V. tricolor ma silną aktywność przeciwnowotworową przeciw nowotworom piersi (15) i neuroblastoma (16). Obecne badanie miało na celu zbadanie aktywności wodno-alkoholowej ekstraktu na hodowanym ludzkim GBM."
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » środa 03 lip 2019, 11:28

Astaksantyna hamuje postęp guzów mózgu w wielu mechanizmach

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4515619/

"Nowe dane wskazują, że ASX może odgrywać rolę w terapii nowotworów, takich jak rak piersi, rak prostaty, rak jelita grubego i glioblastoma[15–18]"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4922829/
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » środa 03 lip 2019, 11:30

Xantohumol z chmielu hamuje rozwój glejaka

Front Pharmacol. 2018; 9: 530.
Published online 2018 May 22. doi: 10.3389/fphar.2018.00530
PMCID: PMC5972274
PMID: 29872398
Anticancer Activity and Mechanism of Xanthohumol: A Prenylated Flavonoid From Hops (Humulus lupulus L.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972274/
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » środa 03 lip 2019, 13:41

N-acetylocysteina zmniejsza charakterystykę złośliwości w glioblastoma multiforme

https://jeccr.biomedcentral.com/article ... 018-1016-8

N-acetylcysteine decreases malignant characteristics of glioblastoma cells by inhibiting Notch2 signaling
Jie Deng†, An-Dong Liu†, Guo-Qing Hou, Xi Zhang, Kun Ren, Xuan-Zuo Chen, Shawn S. C. Li, Yao-Song Wu and Xuan CaoEmail author
†Contributed equally
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research201938:2
https://doi.org/10.1186/s13046-018-1016-8© The Author(s). 2019
Received: 5 November 2018Accepted: 19 December 2018Published: 3 January 2019
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » piątek 05 lip 2019, 18:07

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 ... 5404264968

Hamowanie angiogenezy i redukcja poziomu miedzi

Wiele czynników promujących angiogenezę - takich jak vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor, TNF-α i IL-1 - są zależne od miedzi.44 Miedź jest niezbędnym kofaktorem dla funkcji tych kluczowych mediatorów angiogenezy. Bez miedzi funkcja tych enzymów jest tłumiona i
angiogeneza jest utrudniona. Pacjenci z guzami mózgu często mają podwyższony poziom
miedzi i ich ceruloplazmina (białko, które zawiera 95% miedzi znajdująca się w ludzkim osoczu) wartości mają tendencję do wzrostu
ze wzrostem aktywności choroby.45 Wykazano, że podwyższony poziom miedzi u pacjentów z guzem mózgu powraca
do normalnego po udanym leczeniu.46

W 1990 r. Dr Stephen Brem (z H. Lee Moffitt Centrum Onkologii i Instytut Badawczy w Tampie, Florida) opublikował badania pokazujące, że miedź sprzyja angiogenezie guza mózgu in vivo.47,48 Eksperymenty dr Brema pokazują, że wyczerpanie miedzi jest skuteczną strategią antyangiogenezy, zatrzymująca wzrost guzów mózgu u zwierząt. Inni badacze potwierdzili związek między miedzią a angiogeneza w guzach mózgu, co również to pokazuje , że obniżenienie miedzi może skutecznie spowolnić lub zatrzymać wzrost guza u zwierząt.49,50

Przeprowadzono dwa badania kliniczne u ludzi -protokoły redukcji miedzi. Dr George Brewer i Sophia Merajver z University of Michigan,
opublikował wyniki badania fazy I redukcji miedzi za pomocą leku tetrathiomolybdate ™ pacjenci z różnymi zaawansowanymi nowotworami w stadium IV. Ten lek trwał około 8 do 10 tygodni, aby znacznie zmniejszyć poziom miedzi, a niektóre nowotwory pacjentów postępowały
zanim poziom miedzi spadł wystarczająco nisko. Wszyscy pacjenci w próbie, która z powodzeniem obniżyła poziom miedzi, osiągnęła stabilną chorobę w okresie 1 roku44

Niedawno przeprowadzono badanie fazy I / II guza mózgu pacjenci i redukcją miedzi za pomocą leku D-penicillamine było sponsorowana przez y New Approaches for Brain Tumor Treatment and Johns Hopkins Hospital w Baltimore. Wyniki czekają na publikację. W wywiadzie opublikowanym w Journal of the National Cancer Institute, główny badacz dr Brem powiedział o badaniu :„jak dotąd podejście jest skuteczne w obniżaniu
miedzi w surowicy, zgodność z dietą i lekami jest dobra i nie wystąpiły żadne poważne działania toksyczne. Kilkuu pacjentów doświadczyło stabilizacji choroby ,a jedna miała pełną odpowiedź.51
Strategie redukcji poziomów miedzi są wyraźnie uzasadnione w protokole żywieniowym dla pacjentów z nowotworem mózgu. Przede wszystkim spożycie miedzi może być zmniejszone przez następujące kroki:
1. Wszystkie suplementy diety (w tym wiele witamin /
minerały) powinny być wolne od miedzi.

2. Upewnij się, że woda pitna jest uboga w miedź, szczególnie jeśli
dom ma miedzianą instalację wodociągową
i napoje dla klientów
woda z kranu.
3. Unikaj naczyń miedzianych.
4. Wiele zdrowej żywności ma śladowe ilości miedzi,
a całkowite uniknięcie diety z miedzi nie jest
osiągalne.
Jednak należy doradzić klientowi
unikaj pokarmów o bardzo wysokiej zawartości miedzi:
skorupiaki (zwłaszcza homary, kraby i ostrygi), wątroba
i organy zwierzęce oraz przygotowane czekoladki (zwłaszcza syrop czekoladowy), które są powszechnie gotowane
w kotłach miedzianych.

5. Unikaj biżuterii miedzianej (np. miedzianych bransoletek).
6. Unikać kremów przeciwzmarszczkowych zawierających
miedź.


Podczas badań klinicznych z wykorzystaniem redukcji miedzi jako pierwotna terapia przeciwnowotworowa próbowała
zmniejszyć poziom miedzi do około 20% wyjściowego pomiaru pacjenta, uważam, że może to być zbyt niskie (i może powodować objawy niedoboru miedzi, takie jak niedokrwistość, osteoporoza, osłabienie odporności i słaba integralność kolagenu, co prowadzi do pęknięcia naczyń krwionośnych).
Podczas łączenia chelatowania miedzi z protokołami należy zająć się zapaleniem, zwiększyć apoptozę, promować różnicowanie i celowanie w progresję guza poprzez wiele ścieżek możliwe jest mniej drastyczne obniżenie poziomów miedzi, które nadal będzie zapewniać efekty. Ponieważ miedź jest niezbędna do wchłaniania i stosowania żelaza, nadmierna redukcja miedzi powoduje niedokrwistość z niedoboru żelaza. Monitorowanie hemoglobiny, średniej objętości krwinki, średniej hemoglobiny w krwince i średnich poziomów stężenia hemoglobiny w krwince mogą zapewnić bezpieczeństwo redukcji miedzi. W przypadku nadzoru i monitorowania lekarza miedź może zostać zużyta do
poziomu, który nie obniża poziomu hemoglobiny poniżej 11 g / dL dla mężczyzn lub 9 g / dL dla kobiet.

Niektóre suplementy diety mogą zmniejszać pobieranie miedzi przez jelita lub promować chelatację miedzi
i wydalanie. Molibden konkuruje z miedzią w absorpcji i jest z powodzeniem stosowany przez autora do
znaczącej redukcji poziomów miedzi (TM, został przygotowany przez aptekę mieszającą w powyższej fazie I badania klinicznego jako chelatujący miedź agent). Witamina C w umiarkowanie wysokich dawkach (1500- 3000 mg / d w dawkach podzielonych) pomaga zmniejszyć poziom miedzi. Cynk, jako siarczan cynku lub glicynian, konkuruje z miedzią do absorpcji (i jest zwykle używany do pomocy kontrola poziomów miedzi w chorobie Wilsona). Suplementacja cynkiem stymuluje metalotioneinę, białko nośnik znany z wiązania miedzi i promujący jego wydalanie. Kwas alfa liponowy jest substancją zawierającą tiol chelatujący miedź, chociaż jest z nią kompatybilny chemioterapia nie została zbadana.

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) zwiększa poziom albuminy i zmniejsza poziom miedzi. W badaniu przeprowadzonym przez
Dr Randall Merchant z Medical College of Virginia, 7 z 20 pacjentów o różnym stopniu zaawansowania guzy mózgu przetrwały ponad 2 lata podczas przyjmowania chlorella jako część protokołu leczenia.52 W niektórych przypadkach ,gdy poziom miedzi nie zmniejsza się zgodnie z oczekiwaniami, a podstawowe czynniki powinny być zbadane. Stany zapalenia mogą zwiększać poziom miedzi. Niektóre leki mogą podnieść poziom miedzi, takie jak tamoksyfen!!!, doustne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza oraz niektóre leki przeciwzapalne. Dominacja estrogenu może powodować podwyższony poziom miedzi. Choroba sercowo-naczyniowa - lub uszkodzenie naczyń spowodowane chemioterapią - może być podstawowy czynnik dla podwyższonej miedzi, który jest trudny do obniżenia. Protokoły chelatowania miedzi należy przerwać w ciąży, w celu przeprowadzenia operacji (ponieważ angiogeneza jest konieczna do prawidłowego gojenia się ran), aw przypadkach
zaawansowana choroba sercowo-naczyniowa."

Przypomnę też badanie , które wykazało , że aluminium obniza poziom żelaza, cynku, manganu, selenu , a podwyższa miedzi!!!!

September 2013
Effect of Routine Vaccination on Aluminum and Essential Element Levels in Preterm Infants
Tammy Z. Movsas, MD, MPH1,2; Nigel Paneth, MD, MPH2,3; Wilson Rumbeiha, DVM, PhD, DABT, DABVT, VDPAM5; et alJustin Zyskowski, BA4; Ira H. Gewolb, MD2
Author Affiliations Article Information
JAMA Pediatr. 2013;167(9):870-872. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.108

Wykazano, że karmienie pozajelitowe zawierające więcej niż 4 do 5 µg / kg / dzień glinu powoduje opóźnienie rozwoju neurologicznego u wcześniaków.1 Jednak niemowlę w trakcie 2-miesięcznej kontroli otrzymuje wiele szczepionek zawierających aluminium, które w połączeniu mogą mieć wysoka jak 1225 µg domięśniowego aluminium; jest to znacznie wyższa dawka domięśniowo-glinowa niż bezpiecznie zalecana dożylna dawka glinu2. Naszym pierwszym celem było zmierzenie poziomu glinu przed szczepieniem szczepionkowym i po szczepieniu, u wcześniaków, populacji o podwyższonym ryzyku neurotoksycznego działania glinu. Naszym drugim celem było zmierzenie poziomów pierwszorzędowych i poszczepionych istotnych elementów (EE). Zapalenie od urazu może powodować spadki poziomów specyficznego EE w surowicy, takich jak cynk i selen3-5; mogą wystąpić podobne zaburzenia EE wtórne do zapalenia wywołanego szczepieniem.
[...]
Wyniki
Po szczepieniu nie zaobserwowano znaczącej zmiany poziomów glinu w moczu lub surowicy (tabela). Znaczące spadki odnotowano po szczepieniu w stężeniach żelaza w surowicy (58,1%), manganu (25,9%), selenu (9,5%) i cynku (36,4%), podobnie jak istotny wzrost poziomu miedzi w surowicy (8,0%). Wzrost poziomu selenu był jedyną znaczącą zmianą moczu. Nie zanotowano żadnych znaczących zmian w stężeniu moczu w surowicy krwi ani w surowicy dla fosforu, siarki, potasu, kobaltu, niklu, molibdenu, niklu lub sodu. Wszyscy uczestnicy mieli normalne poziomy kreatyniny w surowicy.
0 xAwatar użytkownika
grzegorzadam
Moderator
Posty: 11574
Rejestracja: czwartek 26 cze 2014, 17:02
x 61
x 551
Podziękował: 26776 razy
Otrzymał podziękowanie: 17354 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: grzegorzadam » środa 10 lip 2019, 09:33

cedric pisze:
piątek 05 lip 2019, 18:07
Niektóre leki mogą podnieść poziom miedzi, takie jak tamoksyfen!!!, doustne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza oraz niektóre leki przeciwzapalne.

Toksyczny tamoxifen (tamoxyfen)

Być może moglibyśmy wybaczyć firmie Zeneca powiązania z rakotwórczymi chemikaliami, odkąd wynalazła i opatentowała najpopularniejszy lek przeciw nowotworowi piersi Tamoxifen, wytwarzany pod nazwą Nolvadex. A może jednak nie.
Ten wysoce zyskowny lek daje jej rocznie pół miliarda dolarów dochodu.

16 maja 2000 roku, New York Times doniósł, że Narodowy Instytut Zdrowia i Środowiska dopisał 14 nowych substancji do listy znanych kancerogenów. Jedną z nich był Tamoxifen!

To oficjalne stanowisko potwierdziło tylko to, co było już od dawna wiadome.

W maju 1995 roku, założony przez Proposition 65 komitet ekspertów z Kalifornii poinformował społeczeństwo, że stosowanie Tamoxifenu może powodować nowotwór śluzówki macicy.

Zeneca Pharmaceuticals nie skomentowała tego odkrycia.

Wiadomo jest, że Tamoxifen wywołuje nowotwór macicy, nowotwór wątroby, nowotwór żołądka, nowotwór okrężnicy i odbytu. Już po 2-3 latach stosowania, Tamoxifen powiększa zapadalność na raka macicy od 2 do 3 razy.

W przypadku nowotworu macicy stosowana jest histerektomia, czyli jej usunięcie.

Substancja ta zwiększa poza tym ryzyko udaru, zakrzepów krwi, uszkodzenia oka, nasila także objawy menopauzy i depresji.
Jednak najbardziej szokujący jest fakt, że Tamoxifen zwiększa ryzyko nowotworu piersi! Magazyn Science opublikował wyniki badań Centrum Medycznego Uniwersytetu Duke z roku 1999, które wykazały, że po okresie 2-5 lat stosowania, Tamoxifen wywołuje w rzeczywistości raka piersi!


Tak, więc Zeneca, inicjator Miesiąca Świadomości Raka Piersi i producent rakotwórczych wyrobów petrochemicznych, oraz rakotwórczych odpadów, okazuje się być wytwórcą leku przeciwko rakowi piersi, który wywołuje, co najmniej cztery różne typy nowotworu u kobiet.
Coś tu śmierdzi!


viewtopic.php?f=16&t=1084&p=45490&hilit ... fen#p45490

''lek'' :D
0 x


czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...

cedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » czwartek 15 sie 2019, 22:53

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/3061607/

Oxidative Medicine and Cellular Longevity
Volume 2019, Article ID 3061607, 14 pages
https://doi.org/10.1155/2019/3061607
Research Article
Modulation of Antioxidant Potential with Coenzyme Q10 Suppressed Invasion of Temozolomide-Resistant Rat Glioma In Vitro and In Vivo
Sonja Stojković Burić,1 Ana Podolski-Renić,1 Jelena Dinić,1 Tijana Stanković,1 Mirna Jovanović,1 Stefan Hadžić,1 Jose M. Ayuso,2,3,4 María Virumbrales-Muñoz,2,3,4 Luis J. Fernández,2,3,4 Ignacio Ochoa,2,3,4 Victor M. Pérez-García,5 and Milica Pešić1


Abstrakt
Głównymi przyczynami nieskuteczności standardowej terapii glejaka (GBM) są występowanie chemooporności i inwazja komórek GBM w otaczające tkanki mózgowe. Nowe podejścia terapeutyczne blokujące te procesy mogą zapewnić znaczną poprawę przeżycia. Celem tego badania była ocena potencjału lipofilowego koenzymu Q10 (CoQ10) jako zmiatacza reaktywnych form tlenu (ROS) w celu zwiększenia wrażliwości na temozolomid (TMZ) i stłumienia inwazji komórek glejaka. W tym celu wykorzystaliśmy wcześniej ustaloną linię komórek glejaka szczura RC6 odporną na TMZ, charakteryzującą się zwiększoną produkcją ROS, zmienioną zdolnością przeciwutleniającą i wysokim potencjałem inwazji. CoQ10 w połączeniu z TMZ wywierał synergistyczne działanie antyproliferacyjne. Wyniki te zostały potwierdzone w modelu 3D urządzeń mikroprzepływowych pokazującym, że kombinacja CoQ10 i TMZ jest bardziej cytotoksyczna dla komórek RC6 niż monoterapia TMZ. Ponadto jednoczesne leczenie TMZ zwiększyło ekspresję mitochondrialnych enzymów przeciwutleniających w komórkach RC6. Potencjał antyinwazyjny połączonego leczenia wykazano za pomocą degradacji żelatyny, inwazji Matrigel i inwazji sferoidów 3D, a także w modelach zwierzęcych. Hamowanie ekspresji genu MMP9, a także zmniejszona ekspresja białka N-kadheryny i wimentyny sugeruje, że CoQ10 może tłumić inwazyjność i przejście nabłonka do przejścia mezenchymalnego w komórkach RC6. Dlatego nasze dane dostarczają dowodów na korzyść suplementacji CoQ10 do standardowego leczenia GBM ze względu na jego potencjał do hamowania inwazji GBM poprzez modulację zdolności przeciwutleniającej.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » piątek 23 sie 2019, 12:28

https://www.facebook.com/CentrumRedukcj ... 4202292938

Centrum Redukcji Stresu
19 kwietnia ·
Zimna plazma walczy z glejakiem rakiem mózgu

Lekarze, biolodzy i fizycy z Instytutu Fizyki Pozaziemskiej Maksa Plancka jako pierwsi wykazali istnienie synergetycznego efektu wykorzystania zimnej plazmy i chemioterapii przy zwalczaniu agresywnych guzów mózgu.

Testy laboratoryjne wykazały, że proliferacja komórek glejaka zostaje zatrzymana, a nawet oporne na leczenie populacje komórek zaczynają poddawać się chemioterapii jeśli wcześniej zostały potraktowane zimną plazmą.

Glejak jest źle rokującym nowotworem. Średnia przeżycia przy podjęciu terapii wynosi zaledwie kilkanaście miesięcy. Niewielki odsetek pacjentów żyje dłużej niż 3 lata. Standardowa terapia polega na chirurgicznym usunięciu guza oraz chemio- i radioterapii. Jednak nawet jeśli początkowo leczenie daje dobre efekty istnieje duże prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu.

W przypadku wielu pacjentów leczenie jest nieskuteczne, bo guzy mózgu zawierają populacje komórek, na które chemioterapia nie działa. Chcieliśmy więc sprawdzić, czy zimna plazma będzie skuteczna w walce z opornymi komórkami – i to rzeczywiście zadziałało! – mówi Julia Zimmermann.

Naukowcy hodowali komórki glejaka na płytkach i poddawali je różnym rodzajom leczenia. Wykazali przy tym, że zarówno w przypadku linii opornych jak i nieopornych na leczenie, kombinacja zimnej plazmy i chemioterapii była bardziej skuteczna niż samo tylko wykorzystanie leków. Najlepszy wynik uzyskano przy wstępnym traktowaniu komórek plazmą przez 120 sekund. Uczeni odkryli, że zimna plazma zatrzymuje cykl życiowy komórki i uniemożliwia jej podział.

Oczywiście minie wiele lat, zanim ewentualnie zimna plazma będzie wykorzystywana w szpitalach do leczenia glejaka. Jednak uczyniono pierwszy niezwykle ważny krok. Jest on tym bardziej istotny, że aż 40% pacjentów w ogóle nie reaguje na chemioterapię.

Autor: Mariusz Błoński, www.kopalniawiedzy.pl

Źródło: MedicalXpress
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 01 wrz 2019, 18:00

https://www.researchgate.net/publicatio ... ioblastoma

"Abstrakt. Cymetydyna (CIM), prototypowy antagonista receptora histaminowego H2 (H2RA), została wprowadzona na rynek w oparciu o jej zdolność do przyspieszania gojenia się wrzodów żołądkowo-jelitowych poprzez hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego. Wykazano, że cymetydyna, najlepiej badana H2RA, wykazuje działanie przeciwnowotworowe na raka jelita grubego, raka żołądka i nerek oraz czerniaka. Aktywność ta obejmuje szereg różnych mechanizmów działania: a) CIM antagonizuje indukowaną przez komórki nowotworowe interleukinę-1 aktywację selektyn w liversinusoidach, hamując wiązanie komórek nowotworowych z sinusoidami wątrobowymi, zmniejszając w ten sposób rozwój przerzutów do wątroby; b) histamina działa jako czynnik wzrostu w różnych typach komórek nowotworowych podczas aktywacji receptorów H2; W związku z tym CIM może przeciwdziałać temu efektowi; c) CIM działa jako immunomodulator, wzmacniając odpowiedź immunologiczną gospodarza na komórki nowotworowe. W odniesieniu do glejaków złośliwych, CIM dodany do temozolomidu był lepszy in vivo w porównaniu do samego temozolomidu w przedłużeniu przeżycia nagich myszy z ludzkimi komórkami glejakowymi ortotopowo heteroprzeszczepionymi do ich mózgu. Dokonujemy przeglądu różnych mechanizmów działania potencjalnie związanych z efektami terapeutycznymi CIM w przypadku eksperymentalnych glejaków, obserwacje, które, mamy nadzieję, zachęcą do klinicznego badania CIM w leczeniu wysoce złośliwych glejaków."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl ... -8-485.pdf

Repurposing drugs in oncology (ReDO)—cimetidine as
an anti-cancer agent
Pan Pantziarka1, 2
, Gauthier Bouche1
, Lydie Meheus1
, Vidula Sukhatme3
and Vikas P Sukhatme3, 4
1
Anticancer Fund, Brussels, 1853 Strombeek-Bever, Belgium
2
The George Pantziarka TP53 Trust, London KT1 2JP, UK
3
GlobalCures, Inc; Newton MA 02459, USA
4
Beth Israel Deaconess Medical Centre and Harvard Medical School, Boston, MA 02215, USA
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 01 wrz 2019, 23:13

https://www.secondopinionnewsletter.com ... giving.htm

Dlaczego ludzie z rakiem mózgu mogą potrzebować tego indyka w Święto Dziękczynienia
14 września 2016 r. Tom 13 | Wydanie 109

Najczęstszą postacią raka mózgu jest glejak (GBM). To także najbardziej śmiercionośne. Dlatego naukowcy ciężko pracują, aby lepiej zrozumieć ten stan, aby mogli skuteczniej go leczyć. Na szczęście badacze z kompleksowego centrum onkologii Uniwersytetu Stanowego Ohio niedawno odkryli nowe informacje na temat GBM. A jeśli ty lub ktoś bliski cierpicie na GBM, może być konieczne zapoznanie się z tymi informacjami przed przygotowaniem menu na kolację w Święto Dziękczynienia w tym roku.

Naukowcy, którzy opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie Clinical Cancer Research, odkryli, że komórkom GBM brakuje kluczowych enzymów niezbędnych do prawidłowego metabolizowania niezbędnych aminokwasów metioniny i tryptofanu. Nieprawidłowy metabolizm metioniny aktywuje oktogeny, które po wyrażeniu mogą przyczyniać się do wzrostu raka. Nieprawidłowy metabolizm tryptofanu z kolei uniemożliwia układowi immunologicznemu rozpoznanie rakowych komórek GBM.

Autorzy badania sugerują, że możliwe jest leczenie GBM poprzez przywrócenie brakujących enzymów na szlaki metaboliczne. Może to pomóc w spowolnieniu wzrostu guza, jednocześnie pozwalając układowi odpornościowemu „zobaczyć” komórki i wykonać ich atak. Mają również nadzieję, że zwiększona szybkość, z jaką komórki GBM spożywają metioninę, ułatwi lekarzom mapowanie nowotworów, dzięki czemu operacje i ukierunkowane radioterapia będą dokładniejsze.


Podczas gdy tryptofan i metionina są niezbędnymi aminokwasami do spożycia, ponieważ organizm nie jest w stanie ich wytworzyć, naukowcy podejrzewają, że dla pacjentów z GBM ograniczenie spożycia tych składników odżywczych może być rozsądne. Znajdziesz je w serze, jagnięcinie, wołowinie, wieprzowinie, kurczaku, indyku, rybach, jajach, orzechach i soi. Jak widać, są to główne źródła białka dla wielu z nas, więc trudno jest wyciąć te aminokwasy, a jednocześnie uzyskać wystarczającą ilość białka.

Jeśli u Ciebie lub bliskiej osoby zdiagnozowano GBM - a 11 880 osób otrzymało tę diagnozę tylko w zeszłym roku - należy omówić te badania z lekarzem. Jeśli on lub ona uważa, że ​​ograniczenie spożycia tryptofanu i metioniny byłoby dobrym pomysłem, być może będziesz musiał współpracować z dietetykiem, aby upewnić się, że otrzymujesz makroskładniki odżywcze, których potrzebuje twoje ciało.

Pozdrawiam dla lepszego zdrowia,

Dr Frank Shallenberger

Źródło:

https://www.sciencedaily.com/releases/2 ... 134306.htm.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 01 wrz 2019, 23:26

http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php ... &Itemid=30

"- Elawdan i El-Drieny (2000), jako pierwsi sprawdzali możliwość hamowania przez miód pszczeli rozwoju ośmiu typów hodowli tkankowych nowotworów złośliwych, a mianowicie glejaka 4S-9L, nowotworu wątroby HTC, włókniakomięsaka RT1, nowotworu piersi MCF-7, białaczki K-562 i HL-60 oraz nowotworu płuc COR-L23. Okazało się, że miód pszczeli hamował rozwój wszystkich badanych hodowli tkankowych. Badania Yaacob i wsp. (2013) wykazały, że miód Tualang posiada znaczącą aktywność przeciwnowotworową wobec linii komórkowej raka piersi MCF-7 i MDAMB-231 porównywalne z działaniem tamoksifenu – leku stosowanego w terapii wczesnego stadium raka piersi. Swellam i wsp. (2003) wszczepiali myszom do jamy otrzewnowej komórki raka pęcherza moczowego MBT-2 i podawali miód w postaci wodnych roztworów do jamy otrzewnowej lub doustnie i uzyskali obniżenie objętości masy nowotworowej w granicach 51 - 68%. Natomiast Fernandez-Cabezudo i wsp. (2013) wykazali, że podawanie dożylne 50% roztworu miodu manuka myszom z wszczepionym czerniakiem (B16.F1) spowodowało zahamowanie wzrostu guza o 33%. Podobnych badań w literaturze naukowej dotyczących miodu pszczelego, jako potencjalnego naturalnego środka przeciwnowotworowego, ukazuje się obecnie coraz więcej.

- Glejaki mózgu to grupa nowotworów centralnego układu nerwowego. Jest ich wiele rodzajów. Stanowią ok. 50% wszystkich nowotworów mózgu. 5 lat przeżywa tylko 14% chorych. Pani ze swoim zespołem zajmuje się działaniem naturalnych produktów pszczelich w terapii glejaków….

- Generalnym celem naszych badań finansowanych z grantu NCN była odpowiedź na pytanie, czy naturalne produkty pszczele spożywane przez pacjentów z glejakami mózgu mogą wpływać na efekty ich terapii? Ocenialiśmy wpływ naturalnych produktów pszczelich: miodów, propolisu, mleczka pszczelego oraz pierzgi na linie komórkowe: glejaka wielopostaciowego (U87MG) i zdrowych komórek astrogleju (SVGp12). W badaniach wykorzystano także nowotworową linię komórkową diffuse astrocytoma (DASC) wyizolowaną laboratoryjnie z tkanki guza mózgu pochodzenia glejowego (o stopniu złośliwości G2) pozyskanej śródoperacyjnie od pacjenta. Poza tym, przeanalizowano możliwość występowania interakcji w/w produktów naturalnych z lekiem stosowanym w terapii glejaka – temozolomidem; czego dotychczas nie przebadano.

Spośród badanych produktów, ocenionych in vitro, najwyższą aktywnością cytotoksyczną i hamującą syntezę DNA w komórkach glejaka wielopostaciowego oraz właściwościami antymetastatycznymi charakteryzował się ekstrakt etanolowy z propolisu i naturalne miody pszczele; szczególnie gryczany i wielokwiatowy ciemny.

W trakcie badań zaobserwowano synergizm działania produktów pszczelich w połączeniu z temozolomidem względem komórek glioblastoma multiforme, ale jednocześnie wykazano efekt cytotoksyczny względem zdrowych komórek astrogleju. Zahamowanie proliferacji linii komórek pochodzących od pacjenta uzyskano jedynie po zastosowaniu ekstraktu etanolowego z propolisu, natomiast wyciągi z pierzgi, mleczka i miodu wrzosowego nie wykazywały takiego efektu. Należy stwierdzić, że komórki linii U87MG były bardziej wrażliwe na działanie produktów pszczelich niż komórki pozyskane śródoperacyjnie z guza diffuse astrocytoma.


Mleczko pszczele ze względu na stwierdzoną aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek glioblastoma multiforme oraz brak efektu toksycznego na zdrowe komórki astrogleju może być zalecane jako naturalny środek w profilaktyce guzów mózgu pochodzenia glejowego.

Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania badanych produktów pszczelich w procesie leczenia chorych z glejakiem mózgu, ale należy w trakcie terapii temozolomidem zachować ostrożność w stosowaniu suplementów diety zawierających te składniki.


- Jak przebiega taka terapia?

- Niestety nie jest ona dotychczas stosowana. Wiemy doskonale, że wyniki badań na liniach komórkowych, czy nawet na zwierzętach laboratoryjnych nie muszą sprawdzić się w odniesieniu do ludzi. Potrzebne są badania kliniczne, aby potwierdzić wykazane przez nas oddziaływanie produktów pszczelich w terapii przeciwnowotworowej. Dopiero teraz zamierzamy razem z zespołem prof. Z. Mariaka z Kliniki Neurochirurgii UMB włączyć przebadane przez nas produkty pszczele do terapii pacjentów z glejakami mózgu.
- Dziękuję za rozmowę."
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » środa 04 wrz 2019, 18:04

https://journals.plos.org/plosone/artic ... ne.0218972

Carnosine inhibits glioblastoma growth independent from PI3K/Akt/mTOR signaling
Henry Oppermann , Helene Faust , Ulrike Yamanishi, Jürgen Meixensberger, Frank Gaunitz
Published: June 27, 2019https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218972

"Abstrakt
Glioblastoma jest glejakiem wysokiego stopnia o złym rokowaniu nawet po operacji i standardowym leczeniu. Tutaj zapytaliśmy, czy karnozyna (β-alanylo-L-histydyna), naturalnie występujący dipeptyd, wywiera swoje działanie przeciwnowotworowe na komórki glejaka poprzez sygnalizację PI3K / Akt / mTOR. Dlatego komórki glejaka z linii U87 i T98G poddano działaniu karnozyny, inhibitora mTOR rapamycyny i inhibitora PI3K Ly-294,002. Ekspresję kinazy dehydrogenazy pirogronianowej (PDK4), o której wiadomo, że jest celem PI3K / Akt / mTOR, na którą wpływa również karnozyna, analizowano za pomocą RT-qPCR i przeprowadzono testy genów reporterowych z ludzkim promotorem PDK4. Żywotność komórek oceniano w testach komórkowych, a fosforylację mTOR i Akt metodą Western blotting. Rapamycyna i Ly-294,002 zwiększały ekspresję mRNA PDK4 w obu liniach komórkowych, ale istotność osiągnięto tylko w U87. Karnozyna znacznie zwiększyła ekspresję w obu liniach. Znaczący efekt kombinatoryczny karnozyny wykryto tylko w U87, gdy dipeptyd połączono z Ly-294,002. Testy genów reporterowych nie wykazały specyficznego wpływu karnozyny na ludzki promotor PDK4, podczas gdy oba inhibitory zwiększały ekspresję genów reporterowych. Rapamycyna zmniejszała fosforylację mTOR, a Ly-294,002 - Akt. Znaczące zmniejszenie fosforylacji Akt zaobserwowano w obecności karnozyny w U87, ale nie w T98G, a karnozyna nie miała wpływu na fosforylację mTOR. Żywotność komórek określona przez ATP w lizatach komórkowych była zmniejszona tylko w obecności karnozyny. Dochodzimy do wniosku, że działanie przeciwnowotworowe karnozyny jest niezależne od sygnalizacji PI3K / Akt / mTOR. Ponieważ dipeptyd obniżył żywotność w komórkach nowotworowych, które nie reagują na inhibitory PI3K lub mTOR, wydaje się, że warto dalej badać mechanizmy, dzięki którym karnozyna wywiera działanie przeciwnowotworowe, i rozważyć jej zastosowanie w leczeniu, zwłaszcza że jest to naturalny występujący związek, który był już stosowany w leczeniu innych chorób bez oznak skutków ubocznych."
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » czwartek 05 wrz 2019, 17:21

https://www.sott.net/article/419426-Res ... ain-cancer

Naukowcy mierzą w zegar okołodobowy w śmiertelnym nowotworze mózgu

Medical Xpress
Wt, 27 sierpnia 2019 00:01 UTC
komórki raka mózgu
© Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Obraz mikroskopowy komórek raka mózgu, typu guza glejaka znanego jako gwiaździak anaplastyczny.
Naukowcy z USC i UC San Diego odkryli potencjalny nowatorski cel w leczeniu glejaka, śmiertelnego raka mózgu, który zabił senatora Johna McCaina i zabija 15 000 Amerykanów rocznie.

Celem jest okołodobowy „zegar” występujący w komórkach macierzystych guza, który reguluje wzrost guza, jego rozmnażanie i rozwój oporności na obecne leczenie.

„Uważamy, że otwiera to drogę do całkowicie nowej gamy terapii” - powiedział Steve Kay, profesor neurologii, inżynierii biomedycznej i nauk biologicznych w Keck School of Medicine w USC, który współpracuje z Jeremy Rich, neuro- onkolog z University of California, San Diego, który specjalizuje się w złośliwych guzach mózgu. „To świetny przykład współpracy i konwergencji”.

Kay i Rich informują dziś o swoich odkryciach w Cancer Discovery.

Glejak jest rzadki, ale prawie zawsze śmiertelny, uderza w dorosłych w wieku około 60 lat. Średnie przeżycie wynosi tylko 15 miesięcy. Wynika to z faktu, że ten rodzaj raka infiltruje otaczającą tkankę mózgową, uniemożliwiając wyeliminowanie go nawet po operacji, radioterapii i chemioterapii. Guz wraca, wyrastając z upartych komórek macierzystych raka.

Teraz naukowcy skupiają się na nowej potencjalnej podatności na pozostawione komórki macierzyste.

Kay jest pionierem w badaniach rytmów dobowych i biochemicznych zegarów dobowych, które regulują setki czynności, od snu po trawienie i temperaturę ciała.

Zegary okołodobowe składają się ze specyficznych cząsteczek białka, które oddziałują w komórkach w całym ciele, kontrolując ich wzrost, replikację i naprawę uszkodzeń ich DNA. Gdy czas okołodobowy w komórkach jest wyłączony, może to powodować choroby. Zegary biologiczne, które działają szybko lub wolno, mogą powodować zakłócone lub nieprawidłowe rytmy okołodobowe, zwiększając ryzyko zachorowania na raka u niektórych osób.

Kiedy zespół po raz pierwszy zbadał zegary biologiczne komórek macierzystych glejaka w laboratorium, Kay powiedziała, że ​​naukowcy znaleźli je „na sterydach, w przesterowaniu”. Zegar dobowy komórek przyspieszał metabolizm komórek, czyniąc je silniejszymi i bardziej odpornymi na leczenie oraz zdolnymi do szybkiego dzielenia się i namnażania.


We współpracy z Synchronicity Pharma, firmą biotechnologiczną z siedzibą w San Francisco, wykorzystali lek drobnocząsteczkowy, aby celować w białka w zegarach dobowych komórek macierzystych, aby zakłócić ich aktywność. Przyspieszony metabolizm osłabł, a komórki szybko umarły.

To był niesamowity, niesamowity wynik, którego nikt tak naprawdę nie przewidział” - powiedziała Kay. Leki małocząsteczkowe mogą łatwo dostać się do komórek iw tym przypadku przekroczyć barierę krew-mózg w mysich modelach choroby.

Następnie naukowcy przetestowali lek drobnocząsteczkowy w zwierzęcym modelu glejaka. Okazało się, że modele zwierzęce żyły dłużej, a guz skurczył się.

„To podstawa do zbadania tego jako nowej terapii glejaka” - powiedziała Kay. „W najbliższej przyszłości będziemy więcej pracować nad modelami zwierzęcymi guza i porównać nasz nowy lek z obecnym standardem opieki. Być może pewnego dnia możemy przyczynić się do zaspokojenia tej strasznej niezaspokojonej potrzeby medycznej”.

Komentarz: Choć badania są fascynujące, a opracowywany lek może zdziałać cuda w przypadku glejaka, można się zastanawiać, czy modyfikacja stylu życia w celu dostosowania ich do naturalnych rytmów dobowych może pomóc w zapobieganiu. Czas posiłków, ekspozycja na niebieskie światło, ekspozycja na słońce, regulacja snu - wszystko to ma wpływ na nasze ciała, gdy nie są zsynchronizowane z naszymi naturalnymi rytmami dobowymi. Być może zmiana stylu życia byłaby zbyt późna, kiedy glejak rzeczywiście się wprowadził, ale uncja zapobiegania jest warta funta lekarstwa.

Właśnie na rytm melatoniny chciałem zwrócić uwagę w poszukiwaniach ratunku dla dziecka lekarskiego, które zmarło za granicą pomimo olbrzymiej zbiórki pieniężnej.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 15:55

http://ar.iiarjournals.org/content/29/3/943.full

Sonodynamic Therapy Consisting of Focused Ultrasound and a Photosensitizer Causes a Selective Antitumor Effect in a Rat Intracranial Glioma Model
MASANI NONAKA1,2, MASAAKI YAMAMOTO1, SHINICHIRO YOSHINO1, SHIN-ICHIRO UMEMURA3, KAZUNARI SASAKI3 and TAKEO FUKUSHIMA1


Abstrakt
W tym badaniu staraliśmy się określić optymalne skupione ultradźwiękowe warunki akustyczne za pomocą fotouczulaczy do ablacji eksperymentalnego glejaka śródczaszkowego u szczurów.
Materiały i metody: Normalne mózgi szczurów sonikowano przez przetwornik umieszczony na powierzchni opony, z lub bez wcześniejszej iniekcji dożylnej fotouczulacza Rose Bengal (50 mg / kg masy ciała). Intensywność ultradźwięków wynosiła 25, 110 lub 150 W / cm2, a czas naświetlania wynosił 10 s, 1, 3 lub 5 minut. W eksperymentalnych glejakach śródczaszkowych, tydzień po zaszczepieniu komórek glejaka szczura C6 w mózgu szczura, mózg szczura sonikowano przez kraniotomię o średnicy 10 mm. Wyniki: Selektywny efekt przeciwnowotworowy przeciwko glejakowi mózgu przy jednoczesnym oszczędzeniu normalnych tkanek mózgowych uzyskano poprzez terapię skoncentrowaną sonodynamicznie, polegającą na skoncentrowanym badaniu ultrasonograficznym przy 25 W / cm2 przy 1 MHz przez 5 minut i Rose Bengal (50 mg / kg masy ciała). Obszary guzów u szczurów pozorowanych i szczurów, które otrzymały terapię sonodynamiczną bez i z Rose Bengal przy intensywności 25 W / cm2 przez 5 min, wynosiły odpowiednio 19,53 ± 3,89, 10,64 ± 2,21 i 3,01 ± 1,74 mm2. Obszar guza był znacznie mniejszy w grupach terapii ultradźwiękowej niż u kontrolnych nieleczonych zwierząt (p = 0,002). Nie stwierdzono znaczącej zmiany temperatury w tkankach nowotworowych podczas sonikacji przy 25 W / cm2 przy 1 MHz. Wniosek: jest to pierwszy raport wykazujący przydatność terapii sonodynamicznej składającej się z skoncentrowanego ultradźwięku i fotouczulacza w leczeniu eksperymentalnego glejaka złośliwego.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 16:05

HISTAMINA

Histamina gra wazną rolę w postępie nowotworów przyczyniając sie do lepszego ukrwienia guza.

https://www.genengnews.com/news/brain-c ... mine-drug/

Guz mózgu zatrzymany u myszy za pomocą leku przeciwhistaminowego
13 maja 2019 r

Badania na myszach przeprowadzone przez naukowców w Finlandii, Szwecji i Szwajcarii wykazały, w jaki sposób najbardziej agresywną postać raka mózgu, glejaka, można powstrzymać za pomocą leku przeciwhistaminowego, który wyzwala formę śmierci komórkowej spowodowanej przez nieszczelne lizosomy. Badania prowadzone przez doktora Pirjo Laakkonena na uniwersytecie w Helsinkach wykazały związek między inhibitorem wzrostu pochodzącym od ssaków białka wiążącego kwasy tłuszczowe a gorszym rokowaniem u pacjentów.

MDGI przenosi kwasy tłuszczowe do komórek, a badania zespołu wykazały, że blokowanie genu MDGI w liniach komórkowych glejaka zakłóciło transport kwasów tłuszczowych do komórek i włączenie do błon lizosomalnych, co pogorszyło skład i integralność błon lizosomalnych, co prowadzi do permeabilizacji błony lizosomalnej (LMP). LMP jest wewnątrzkomórkowym szlakiem śmierci komórki uruchamianym, gdy zawartość lizosomu wycieka do komórki. Kolejne badania zespołu na liniach komórkowych i żywych myszach wykazały, że leczenie klemastyną, starym rodzajem leku przeciwhistaminowego, który może przenikać barierę krew-mózg, skutecznie odzwierciedlało efekty MDGI, wyzwalając LMP i powodując śmierć komórek glejaka bez szkody dla zdrowych komórek .

Badacze twierdzą, że ich odkrycia mogą pomóc naukowcom w opracowaniu nowych metod leczenia glejaka. „Nasze badania pokazują, że MDGI jest kluczowym czynnikiem regulującym i utrzymującym strukturę błony lizosomalnej” - powiedział Laakkonen. „Jest to pierwszy gen, który reguluje stabilność błony… Nasze odkrycia pokazują, że leki przeciwhistaminowe i inne leki zwiększające przepuszczalność błony lizosomalnej można uznać za terapię wzmacniającą u pacjentów z glejakiem wraz z ustalonymi metodami leczenia”.

Odkrycia opisano w EMBO Molecular Medicine, w artykule zatytułowanym „Podatność inwazyjnych komórek glejaka na destabilizację błony lizosomalnej”.

Glejak jest najczęstszą, najbardziej agresywną i śmiertelną postacią glejaka, która ma „ponure” rokowanie, zauważyli autorzy. Obecne metody chirurgiczne nie mogą usunąć całego guza, a pozostałe komórki oporne na wiele leków i komórki macierzyste raka propagują guz i powodują nawrót, nawet po radioterapii i chemioterapii. „Najprawdopodobniej do wyeliminowania komórek inwazyjnych i komórek znajdujących się w masie guza potrzebne są różne podejścia” - stwierdził zespół.


Ich praca wcześniej zidentyfikowała MDGI jako biomarker glejaka inwazyjnych glejaków i powiązała zwiększoną ekspresję białka z surowszym stopniem glejaka. MDGI, znane również jako białko wiążące kwasy tłuszczowe typu serca (FABP3), jest białkiem wiążącym kwasy tłuszczowe (FABP), które bierze udział w wychwytywaniu kwasów tłuszczowych, a w szczególności wychwytowi wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) do komórek glejaka.

Niedawno opublikowane przez zespół analizy niższych stopni glejaków potwierdziły związek między zwiększoną ekspresją MDGI a gorszym przeżywaniem pacjentów. „… Zarówno ekspresja MDGI, jak i wysoki stopień guza niezależnie związane z niekorzystnym ogólnym przeżyciem, zwiększają ryzyko zgonu dwa razy” - skomentowali autorzy. Odkryli również, że w glejakach wyrażono znacznie więcej MDGI niż w glejakach niższego stopnia.

Poprzez dalsze eksperymenty badacze wykazali, że MDGI był niezbędny do przeżycia komórek glejaka. Komórki glejaka opracowane w celu nadekspresji MDGI również rosły bardziej agresywnie i inwazyjnie niż nieinstruowane komórki nowotworowe po wszczepieniu myszom eksperymentalnym. I odwrotnie, wyciszenie genu MDGI dramatycznie zmniejszyło żywotność komórek glejaka pochodzących od pacjenta i zablokowało proliferację komórek. Ludzkie komórki glejaka pozbawione MDGI również nie były zdolne do tworzenia guzów po przeszczepieniu na myszy. „Wyniki te pokazują zależny od dawki wpływ wyciszenia MDGI na wzrost i żywotność komórek glejaka.”

Badania zespołu na liniach komórkowych wykazały, że blokowanie MDGI zapobiegało transportowi kwasów tłuszczowych - a zwłaszcza kwasu linolowego - do komórek w celu włączenia ich do błon lizosomalnych. Kwas linolowy jest niezbędnym PUFA, którego komórek nie można wytworzyć od zera, dlatego należy go pozyskiwać z żywności i importować do komórek. Bez MDGI komórki glejaka nie miałyby dostępu do wystarczającej ilości kwasu linolowego, którego następnie brakowało w błonach lizosomalnych. „Nasze analizy lipidów pokazują, że tłumienie MDGI utrudnia handel wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (FA) do komórek, powodując znaczące zmiany w składzie lipidów błon lizosomalnych.” Bez prawidłowego składu kwasów tłuszczowych błony lizosomalne stają się bardziej przepuszczalne, a enzymy i inne składniki wyciekły do ​​cytoplazmy komórkowej, powodując śmierć komórki.

Wcześniejsze prace sugerowały, że niektóre klasy leków przeciwhistaminowych mogą wyzwalać LMP, dlatego zespół przeprowadził serię testów w celu oceny klemastyny, pierwszej generacji kationowej amfifilowej substancji przeciwhistaminowej (CAD), zarówno na hodowanych ludzkich komórkach glejaka, jak i na rozwoju ludzkich heteroprzeszczepów glejaka u myszy eksperymentalnych. Zachęcająco, tLek skutecznie zabił hodowane w laboratorium komórki nowotworowe w dawkach, które nie były szkodliwe dla żadnego innego badanego typu komórki. „Zaobserwowaliśmy dramatyczną utratę żywotności komórek glejaka, która była związana z utratą integralności błony lizosomalnej w dawkach, które nie wpływały na proliferację lub żywotność kilku normalnych komórek in vitro” - napisali badacze.

Leczenie klemastyną blokowało także wzrost guza i zwiększało przeżycie u myszy z guzem. „Gdy oceniliśmy przedkliniczną skuteczność klemastyny, przeżycie zwierząt noszących śródczaszkowe heteroprzeszczepy glejaka glejaka było znacznie wydłużone w porównaniu do kontroli z powodu eliminacji inwazyjnych komórek glejaka.” Co ciekawe, autorzy zauważyli, że wcześniejsze badanie wykazało, że stosowanie Leki przeciwhistaminowe CAD były powiązane ze znacznie zmniejszoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny wśród pacjentów z rakiem w porównaniu z lekami przeciwhistaminowymi innymi niż CAD.

„Nasze badanie pokazuje kluczową rolę MDGI w przeżyciu komórek glejaka, łącząc to białko wiążące kwasy tłuszczowe z utrzymaniem integralności błony lizosomalnej” - podsumowali. „Ta nieoczekiwana kruchość agresywnych komórek naciekających do LMP zapewnia nowe możliwości interwencji klinicznych, takich jak repozycjonowanie ustalonego leku przeciwhistaminowego, w celu wyeliminowania nieoperacyjnych, inwazyjnych i chemoopornych komórek glejaka przed utrzymaniem postępu choroby i nawrotem… Mówiąc szerzej, Środki indukujące LMP należy rozważyć jako możliwą nową opcję leczenia glejaków. ”
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 19:48

Taurolidyna-używana głównie w urologii do cewników

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16162968

Anticancer Drugs. 2005 Oct;16(9):917-21.
Taurolidine--a new drug with anti-tumor and anti-angiogenic effects.
Jacobi CA1, Menenakos C, Braumann C.
Author information
1
Department of General, Visceral, Vascular and Thoracic Surgery, Medical Faculty Charité, Humboldt University, Berlin, Germany. christoph.jacobi@charite.de

Abstrakt
Taurolidyna [bis (1,1-dioksoperhydro-1,2,4-tiadiazynylo-4) -metan (TRD)], produkt pochodzący z aminokwasowej tauryny, został po raz pierwszy opisany jako substancja przeciwbakteryjna. Stosowano go głównie w leczeniu pacjentów z otrzewną, a także jako środek przeciwtoksyczny u pacjentów z zespołem systematycznej odpowiedzi zapalnej. Tymczasem całkiem interesujące nowe odkrycia eksperymentalne wyjaśniły kilka nowych mechanizmów dotyczących nie tylko antybiotyku, ale także działania przeciwnowotworowego. TRD znacznie zmniejsza patogenność prokariotów, prowadząc do degeneracji ściany bakteryjnej i wiąże wolne lipoplysacharydy (LPS) i egzotoksyny. Ponadto synteza czynnika martwicy nowotworów -a i interleukiny-1b jest zmniejszona w stymulowanych LPS ludzkich makrofagach w sposób zależny od dawki. Angiogenezę guza sprzyja zwiększona ekspresja wszystkich tych endogennych czynników angiogennych, co wskazuje na antyangiogenetyczne działanie TRD. Angiogeneza guza odgrywa kluczową rolę we wzroście guza. TRD dodatkowo hamuje wzrost komórek nowotworowych dzięki mechanizmowi apoptotycznemu zależnemu od cytochromu c cytochromu, ma bezpośredni i elektywny wpływ na komórki nowotworowe mózgu glejowego i neuronalnego poprzez śmierć komórek za pośrednictwem ligandu Fas, a także hamuje syntezę białek we wczesnej fazie translacji, co może wyjaśnić jego różne efekty apoptotyczne. Po tych obserwacjach eksperymentalnych TRD wykazało zachęcające wyniki kliniczne po podaniu dożylnym u pacjentów z nowotworami złośliwymi przewodu pokarmowego i nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Niezwykłą obserwacją eksperymentalną, która uzupełnia powyższe ustalenia, jest niska toksyczność leukopoezy i erytropoezy, a także funkcji nerek i wątroby w modelach zwierzęcych. Kilka innych danych potwierdza niską toksyczność środka po jego klinicznym podaniu u ludzi. W prospektywnych badaniach klinicznych bada się obecnie skuteczność TRD w miejscowym i przerzutowym wzroście guza w różnych nowotworach złośliwych.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 20:35

Dimetylofumaran -stosowany w łuszczycy SM


Surg Neurol Int. 2013; 4: 160.
Published online 2013 Dec 24. doi: 10.4103/2152-7806.123656: 10.4103/2152-7806.123656
PMCID: PMC3883267
PMID: 24404403
Beneficial actions of the anti-inflammatory dimethyl fumarate in glioblastomas
Ali J. Ghods,1,* Roberta Glick,1,2 David Braun,3 and Douglas Feinstein3
1Department of Neurosurgery, Rush University Medical Center, Chicago, IL, USA
2Department of Anatomy and Cell Biology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA
3Department of Anesthesiology, University of Illinois Chicago, Chicago, IL, USA

Abstrakt
Tło:
Wykazano, że dimetylofumaran (DMF), lek stosowany w leczeniu łuszczycy i stwardnienia rozsianego, ogranicza wzrost komórek czerniaka. Zdolność DMF do hamowania białka Rel została wykorzystana do wyjaśnienia właściwości antyonkogennych tego leku. Badania analizujące wpływ DMF na glejaki są ograniczone. Dlatego zbadaliśmy potencjalne działanie przeciwnowotworowe DMF, oceniając jego wpływ na proliferację, śmierć komórek i różnicowanie glejaków w kilku modelach glejaków.

Metody:
Glejak mysi Gl261, ludzki glejak A172 i ludzkie komórki glejaka od pacjentów eksponowano na DMF w stężeniach terapeutycznych (100 μM) i stężeniach supratherapeutycznych (300 μM) i podjęto badania w celu oceny proliferacji, lizy komórkowej i różnicowania. Zastosowano test proliferacji 5-bromo-2'-dezoksyurydyny (BRDU) i test lizy dehydrogenazy mleczanowej LDH. Do oceny różnicowania wykorzystano immunocytochemię: CD133 (marker komórek macierzystych), Nestin (marker progenitorowy), Sox2 (marker progenitorowy), β-tubulina III (marker neuronalny), glial włókniste białko kwasowe (marker astrocytowy) i podstawowe białko mieliny (oligodendrocytyczne znacznik). Oceniliśmy także ekspresję komórkową czynnika jądrowego kappa B (NF-κB) za pomocą immunocytochemii.

Wyniki:
Proliferacja znacznie zmniejszyła się, a lizy komórek nowotworowych znacznie wzrosły we wszystkich liniach komórek nowotworowych po ekspozycji na DMF. Ludzkie komórki glejaka wyrażały in vitro marker neuronalnych komórek macierzystych CD133, markery komórek progenitorowych, neuronalne i astrocytowe. Po ekspozycji na DMF, zaobserwowano drastyczny spadek ekspresji CD133 oprócz zmniejszenia ekspresji NF-κB.


Wniosek:
Wydaje się, że DMF ma obiecującą rolę w leczeniu złośliwych nowotworów mózgu. DMF zmniejszał szybkość proliferacji, generował lizę komórek, zmniejszał ekspresję NF-κB i ograniczał wzrost komórek CD133 w glejakach. Sugeruje to, że DMF można rozważyć w dalszych badaniach przeciwnowotworowych i zapewnić nową metodę leczenia guzów mózgu.

WPROWADZENIE
Dimetylofumaran (DMF), ester kwasu fumarowego i lek przeciwzapalny, jest bezpiecznie stosowany od 1959 roku w leczeniu łuszczycy, choroby dermatologicznej z udziałem komórek T, wynikającej z dysfunkcji układu odpornościowego. Fumaderm, europejski preparat zawierający głównie DMF, jest stosowany od ponad 17 lat, a badania wykazały, że korzyści DMF wynikają z jego zmniejszenia ekspresji genów zapalnych za pośrednictwem komórek T, w tym cytokin zapalnych i chemokin. Ponadto DMF okazał się bezpiecznym lekiem (dawka terapeutyczna 50–100 μM) z ograniczonymi krótko- i długoterminowymi skutkami ubocznymi, częściej polegającymi na zaczerwienieniu, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych i leukocytopenii [5,6,13,16, 19] Ze względu na dobry profil bezpieczeństwa opracowano preparat DMF BG-12 do leczenia stwardnienia rozsianego (MS). Badania kliniczne fazy II pokazały, że B-12 zmniejsza częstość nowych płytek MS, wzmacniających, zmniejsza częstość nawrotów, obniża odpowiedź pomocniczą T1 i hamuje aktywację makrofagów. [7,13,23,24,27,29]

Oprócz działania na adaptacyjną odpowiedź immunologiczną, wykazano, że DMF tłumi wrodzone odpowiedzi zapalne komórek glejowych poprzez tłumienie szlaków sygnałowych czynnika jądrowego kappa B (NF-κB). [7,13,14,20] DMF działa poprzez hamowanie sygnałów przekazywanych przez białka Rel i hamuje kompleks kinazy IkB i translokację jądrową NF-κB, zatrzymując transkrypcję genu. Zwykle kompleksy NF-κB są zlokalizowane w cytoplazmie komórkowej przez hamujący kompleks IkB. Jednak przy stymulacji i za pośrednictwem mediatorów zapalnych dochodzi do fosforylacji kompleksu, co powoduje degradację ubikwityny, umożliwiając translokację NF-κB do jądra i późniejszą transkrypcję białek. [10,25] W rezultacie DMF zmniejsza mediatory zapalne. (tj. tlenek azotu, czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α), interleukina (IL) -1β i IL-6). Poprzez supresję NF-κB DMF może również indukować apoptozę w kilku typach komórek, w tym w komórkach T. [24] Ostatnio wykazano, że DMF ogranicza wzrost czerniaka in vitro i in vivo. Wcześniejsze badania wykazały korelację aktywności NF-κB i onkogenezy [18], a jednym z proponowanych mechanizmów przeciwnowotworowych DMF jest jego zdolność do hamowania szlaku białka Rel, zmniejszenia translokacji jądrowej NF-κB i hamowania transkrypcji zapalnych cytokin. [ 2,3,4,10,11,14,15,17,22,26] Ponadto badania wykazały, że DMF może również ograniczać progresję nowotworu poprzez hamowanie angiogenezy poprzez hamowanie NF-κB w komórkach śródbłonka [1,5,6 , 10]

Badania analizujące wpływ DMF na glejaki są ograniczone i wykazały, że wstępne leczenie DMF zwiększyło cytotoksyczność innych leków przeciwnowotworowych. [9] Dlatego zbadaliśmy potencjalne działanie przeciwnowotworowe DMF, oceniając jego wpływ na proliferację, apoptozę i różnicowanie w glejakach.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 22:20

Stara papaweryna

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6524804/
PLoS One. 2019; 14(5): e0216358.
Published online 2019 May 17. doi: 10.1371/journal.pone.0216358
PMCID: PMC6524804
PMID: 31100066
Anticancer effects of a non-narcotic opium alkaloid medicine, papaverine, in human glioblastoma cells
Mana Inada, Investigation, Validation,1 Mika Shindo, Investigation,1,2 Kyousuke Kobayashi, Validation,1 Akira Sato, Conceptualization, Data curation, Funding acquisition, Investigation, Project administration, Supervision, Validation, Writing – original draft,1,* Yohei Yamamoto, Conceptualization, Formal analysis, Validation,3 Yasuharu Akasaki, Conceptualization, Formal analysis, Validation,3 Koichi Ichimura, Conceptualization, Formal analysis, Validation,4 and Sei-ichi Tanuma, Conceptualization, Funding acquisition, Supervision1,5,*
Ilya Ulasov, Editor

Abstrakt
Interakcja między białkiem grupy 1 o wysokiej mobilności (HMGB1) a receptorem dla zaawansowanych produktów końcowych glikacji (RAGE) jest ważna dla wzrostu komórek nowotworowych. Zbadaliśmy biologiczne skutki guza interakcji HMGB1 i RAGE. Wcześniej zidentyfikowaliśmy inhibitor interakcji HMGB1 / RAGE, papawerynę (nie narkotyczny alkaloid opium), stosując unikalny system projektowania leków i podejście do repozycjonowania leków. W niniejszym badaniu zbadaliśmy przeciwnowotworowe działanie papaweryny w ludzkim glejaku (GBM) temozolomid (TMZ; jako lek pierwszego rzutu) wrażliwy na U87MG i komórki T98G oporne na TMZ. Suplementacja HMGB1 w pożywce hodowlanej sprzyjała wzrostowi komórek nowotworowych w komórkach T98G, a efekt ten został anulowany przez papawerynę. Ponadto papaweryna w komórkach T98G hamowała migrację komórek rakowych. Jako inhibitor HMGB1 / RAGE papaweryna znacząco hamowała proliferację komórek w komórkach U87MG i T98G. Działanie papaweryny oceniano in vivo w modelu myszy heteroprzeszczepu U87MG przez określenie opóźnienia wzrostu guza. Wyniki wskazują, że papaweryna, środek zwiotczający mięśnie gładkie, jest potencjalnym lekiem przeciwnowotworowym, który może być przydatny w chemioterapii GBM.


Wprowadzenie
Grupa 1 o wysokiej mobilności (HMGB1) to niehistonowe białko jądrowe wiążące DNA, które działa jako pozakomórkowa cząsteczka sygnalizacyjna podczas stanu zapalnego, różnicowania komórek, migracji komórek i przerzutów nowotworów [1–4]. HMGB1 wiąże się z wysokim powinowactwem z kilkoma receptorami, w tym z receptorami zaawansowanych produktów glikacji (RAGE) i receptorami Toll-podobnymi (np. TLR-2, TLR-4 i TLR-9) [1–4]. RAGE jest receptorem wielozadaniowym, który wiąże strukturalnie zróżnicowane cząsteczki, w tym HMGB1, członków rodziny S100 i amyloid-β [1–4]. Jego aktywacja wiąże się z zapaleniem, wzrostem komórek nowotworowych, migracją i inwazją [1–4]. Badaliśmy związek między wzrostem i migracją komórek rakowych a interakcją HMGB1 / RAGE w guzach, a ostatnio wykazaliśmy, że papaweryna hamuje zależną od RAGE aktywację czynnika jądrowego κB, która jest wyzwalana przez ligand RAGE HMGB1 [5]. Ponadto papaweryna hamowała zależną od RAGE proliferację, migrację i inwazję komórek w ludzkich komórkach włókniakomięsaka HT1080 [5]. Wcześniej informowaliśmy także o unikalnym systemie projektowania leków in silico [6]. Stosując kombinację tego systemu projektowania leków i metody repozycjonowania leków, zidentyfikowaliśmy papawerynę jako inhibitor interakcji HMGB1 / RAGE [7].

Papaweryna, nie narkotyczny alkaloid opium, jest izolowana z Papaver somniferum [8]. Papaweryna lecznicza stosowana jest jako środek zwiotczający mięśnie gładkie w leczeniu skurczu naczyń i zaburzeń erekcji oraz funkcji poprzez hamowanie fosfodiesterazy 10A [9–11]. W badaniach nad rakiem papaweryna wykazywała selektywne działanie przeciwnowotworowe w kilku komórkach nowotworowych, w tym w raku prostaty LNCaP [12, 13] i PC-3 [14]; rak jelita grubego HT29 [15]; rak piersi T47D [15], MCF-7 i MDA-MB-231 [16]; włókniakomięsak HT1080 [15]; i rak wątroby HepG2 [17]. Benej i in. donieśli, że papaweryna uwrażliwia promieniowanie na komórki nowotworowe płuca A549 i EO771 piersi poprzez celowanie w kompleks mitochondrialny 1 [18].

Glejak (GBM) jest najbardziej agresywnym pierwotnym złośliwym nowotworem mózgu, którego mediana ogólnego przeżycia wynosi 15 miesięcy [19–21]. Konwencjonalne leczenie pacjentów z nowo zdiagnozowanym GBM obejmuje chirurgię, radioterapię i chemioterapię temozolomidem (TMZ). TMZ jest prolekiem środka alkilującego, który przenosi grupę metylową do zasad purynowych DNA, tj. O6-guaniny, N7-guaniny i N3-adeniny. Jednak metylotransferaza O6-metyloguanina-DNA (MGMT) bezpośrednio naprawia główną zmianę cytotoksyczną spowodowaną metylacją O6-guaniny za pośrednictwem TMZ, która może być głównym mechanizmem oporności na TMZ [21]. Naprawa niedopasowania i naprawa wycięcia podstawy dodatkowo przyczyniają się do odporności TMZ [21]. Dlatego odkrycie nowych leków przeciwnowotworowych jest ważne w chemioterapii GBM.

W niniejszym badaniu oceniliśmy przeciwnowotworowe działanie papaweryny w ludzkich komórkach GBM U87MG i T98G, a także na modelu myszy heteroprzeszczepu U87MG. Papaweryna znacząco hamowała proliferację komórek w komórkach U87MG i T98G oraz wzrost guza w modelu myszy heteroprzeszczepu U87MG. Te obserwacje sugerują, że papaweryna z inhibitorem HMGB1 / RAGE może zapewnić nową strategię przeciwnowotworową dla GBM.

Chin Med J (Engl). 1998 Aug;111(8):751-3.
Opening blood-brain-barrier by intracarotid infusion of papaverine in treatment of malignant cerebral glioma.
Xue H1, Wang H, Kong L, Zhou H.

"Abstrakt
CEL:
Aby znaleźć skuteczną metodę leczenia złośliwego glejaka mózgu, otwierając barierę krew-mózg (BBB).

METODY:
Stężenie metotreksatu (MTX) w guzie mierzono u 18 pacjentów z glejakiem mózgowym, a 155 pacjentów z glejakiem złośliwym leczono przez infuzję dootrzewnową papaweryny i Bis-chloronitrosourea (BCNU).

WYNIKI:
Po dożylnym wlewie papaweryny w celu odwracalnego otwarcia BBB stężenie MTX w tkance nowotworowej wyniosło 1810 +/- 380 ng / g, wyższe niż u pacjentów bez wlewu papaweryny (997 +/- 126 ng / g). 89 pacjentów z glejakiem i 66 pacjentów z gwiaździakiem anaplastycznym otrzymało infuzję dootrzewnową papaweryny i BCNU (250 mg) średnio 2,14 razy. Średni czas przeżycia tych pacjentów wynosił 114,5 tygodnia, mediana czasu przeżycia wynosiła 140 tygodni, a pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosił 22,97%.

WNIOSEK:
Łączona chemioterapia papaweryną i BCNU poprzez infuzję dotętniczą jest prosta, bezpieczna i skuteczna w leczeniu złośliwego glejaka mózgu, o ile guz jest wrażliwy na leki."

https://www.tandfonline.com/doi/full/10 ... 013.840017

Manipulation of olfactory tight junctions using papaverine to enhance intranasal delivery of gemcitabine to the brain
Mansi Krishan, Gary A. Gudelsky, Pankaj B. Desai & Mary Beth Genter
Pages 8-16 | Received 06 Jun 2013, Accepted 28 Aug 2013, Published online: 14 Oct 2013

Abstrakt
Kontekst: Dostarczanie leków z jamy nosowej do mózgu staje się coraz bardziej akceptowane, ze względu na nieinwazyjny charakter tej drogi i zdolność do obchodzenia bariery krew-mózg (BBB).

Cel: Ze względu na podobieństwa w białkach zawierających białka ścisłego połączenia nabłonkowego węchowego (TJ) i białka BBB, staraliśmy się ustalić, czy papaweryna (PV), o której wiadomo, że odwracalnie zwiększa przepuszczalność BBB, może zwiększyć dostarczanie donosowo gemcytabina w ośrodkowym układzie nerwowym u szczurów.

Metody eksperymentalne: Obejmowały donosowe podawanie gemcytabiny, perełek izotiocyjanianu-dekstranu fluoresceiny i PV, histopatologię, barwienie immunologiczne, RT-PCR, analizę Western blot, lokalizację immunofluorescencji, analizę spektrofluorometryczną, mikrodializę mózgu in vivo, analizę HPLC i odzyskiwanie gemcytabiny in vitro.

Wyniki i dyskusja: PV przejściowo obniżało poziomy i zmieniało immunolokalizację białka TJ fosforylowanej-okludyny w nabłonku węchowym, powodując jednocześnie około czterokrotny wzrost stężenia gemcytabiny docierającej do mózgu. Zwiększonemu dostarczeniu nie towarzyszyło uszkodzenie nabłonka nosa lub toksyczność odległych narządów.

Wnioski: Zdolność do przejściowego i bezpiecznego zwiększenia dostarczania leku z nosa do mózgu stanowi nieinwazyjny sposób poprawy leczenia pacjentów z zaburzeniami mózgu."
Popularna No-spa (drotaweryna ) jest pochodną papaweryny.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 22:56

Stymulacja receptorów muskarynowych

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22575825

Life Sci. 2012 Nov 27;91(21-22):1134-7. doi: 10.1016/j.lfs.2012.04.033. Epub 2012 Apr 30.
M2 muscarinic receptors inhibit cell proliferation in human glioblastoma cell lines.
Ferretti M1, Fabbiano C, Di Bari M, Ponti D, Calogero A, Tata AM.

Abstrakt
CELE:
W niniejszej pracy badaliśmy ekspresję podtypu receptora muskarynowego M2 w dwóch liniach komórkowych glejaka i jego rolę w kontroli proliferacji komórek.

GŁÓWNE METODY:
Transkrypt receptora M2 i ekspresję białka badano za pomocą RT-PCR i analizy Western blot. (3) Włączenie [H] -tymidyny zastosowano do oceny proliferacji komórek w obecności lub pod nieobecność agonisty M (2) arekaidyny.

KLUCZOWE WNIOSKI:
Wykazaliśmy, że receptor M (2) ulega ekspresji w obu liniach komórkowych, chociaż komórki U251 wykazują wyższy poziom ekspresji w porównaniu do komórek U87. Aktywacja receptorów M (2) przez agonistę arekaidynę zmniejsza wzrost komórek w sposób zależny od dawki i czasu. Działanie antyproliferacyjne arekaidyny jest również potwierdzone przez znaczny spadek wbudowywania (3) [H] -tymidyny do obu linii komórkowych. Ponadto, antagonista M2, galamina, przeciwdziała efektowi arekaidyny, potwierdzając udział receptora M2 w hamowaniu wzrostu komórek glejaka.

ZNACZENIE:
Dane te sugerują rolę receptorów M2 w hamowaniu proliferacji komórek glejaka i możliwość wykorzystania tych receptorów jako nowych obiecujących narzędzi terapii glejaka.

czerwony muchomor na glejaki?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muskaryna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muchomor_czerwony

https://shamanica-medicina.org/index.ph ... r-czerwony

https://neurogroove.info/tagi/natura/muchomor-czerwony

http://alternatywnezycie.com/muchomor-c ... -historia/

http://farmakognozja.blogspot.com/2018/ ... caria.html
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 07 wrz 2019, 23:30

https://www.primanatura.pl/biopsje-sprz ... otworowym/
cyt.
"Badacze z Holandii, którzy zamieścili zdjęcie MRI demonstrując rozsianie glejaka po biopsji:

„6 tygodni po biopsji glejaka (niebieska strzałka), obrazowanie MRI

pokazuje fakt wysiewu guza wzdłuż toru igły (czerwona strzałka)”
(zdjęcie dostępne w publikacji [2])

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl ... gure/Fig1/

ostatecznie uważają, że :

” … korzyści z tych procedur chirurgicznych dla właściwej diagnostyki i przedłużenia przeżycia są niezaprzeczalne i przeważają nad potencjalnymi negatywnymi skutkami, skłaniając do ich kontynuowania.” [2]"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl ... e_9896.pdf

[2] Maria Alieva,corresponding author1 Jacco van Rheenen,2 and Marike L. D. Broekman3 „Potential impact of invasive surgical procedures on primary tumor growth and metastasis” Clin Exp Metastasis. 2018; 35(4): 319?331
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 08 wrz 2019, 12:32

Palmitynian/Starynian askorbylu

wykazują hamowanie wielu nowotworów w tym glejaka.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8410136

Anticancer Res. 1993 Sep-Oct;13(5A):1469-75.
Inhibition of human glioma cell proliferation and glutathione S-transferase by ascorbyl esters and interferon.

Naidu AK1, Wiranowska M, Kori SH, Prockop LD, Kulkarni AP.
Author information

1
Department of Neurology, College of Medicine, University of South Florida, Tampa 33612.
Abstrakcyjny
Wpływ in vitro estrów askorbylu (stearynianu askorbylu [As-S] i -palmitynu [As-P]) oraz interferonu (rekombinowanego ludzkiego interferonu a2b [rHuIFN-a2b]) na namnażanie komórek ludzkiego glejaka (U-373), zbadano żywotność i aktywność S-transferazy glutationowej (GST). Wpływ As-S, As-P i rHuIFN-a2b na proliferację i żywotność komórek oceniano odpowiednio za pomocą [3H] tymidyny i testów kolorymetrycznych MTT. Inkubacja komórek glejaka z As-S, As-P lub rHuIFN-a2b przez 24 godziny spowodowała zależne od dawki hamowanie proliferacji komórek (IC50 = 68,0 mikroM As-S, 86,0 mikroM As-P i 47,3 jednostek / ml rHuIFN-a2b ) i umiarkowane zmniejszenie żywotności komórek. Stwierdzono, że As-S był bardziej skutecznym inhibitorem proliferacji komórek, żywotności i aktywności GST niż As-P. GST z komórek U-373 został oczyszczony. Aktywność oczyszczonego GST w kierunku 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) została zahamowana w sposób zależny od dawki przez estry askorbylowe (I-50 = 27,5 mikroM As-S i 56,0 microM As-P), ale nie przez rHuIFN- a2b. Aktywność GST cytosolu izolowanego z komórek U-373, które wcześniej traktowano As-S (150 mikroM) lub rHuIFN-a2b (150 jednostek / ml) przez 0, 2, 5, 10, 20 i 30 minut, gwałtownie spadła w ciągu 5 do 10 minut leczenia i zwiększone przy dłuższym czasie leczenia.
0 xcedric
Posty: 4886
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 77
x 116
Podziękował: 2780 razy
Otrzymał podziękowanie: 7266 razy

Re: GLEJAK

Nieprzeczytany post autor: cedric » środa 11 wrz 2019, 21:22

Odkryty w 1938 r. antagonista siarczanu heparanu -surfen może powstrzymać rozwój glioblastoma.

Existing drug could treat aggressive brain cancer
1 day agoby Charlene Betourney

"Badania UGA pokazują, że nowe zastosowanie związku insuliny może blokować guzy

Zespół badawczy z Regenerative Bioscience Center z University of Georgia odkrył, że cząsteczka złożona stosowana do dostarczania insuliny może być stosowana w leczeniu glejaka, agresywnej, zwykle śmiertelnej postaci raka mózgu.

Glejak, znany również jako GBM, jest szybko rozwijającym się guzem przypominającym sieć, który powstaje z tkanki podporowej wokół mózgu i jest odporny na leczenie chirurgiczne. Określane przez niektórych jako „piasek w trawie” komórki GBM są trudne do usunięcia i mają tendencję do wyciągania się w macki przez otaczającą zdrową tkankę mózgową.

Według National Foundation for Cancer Research ponad połowa nowo zdiagnozowanych pacjentów z GBM umiera w ciągu pierwszych 15 miesięcy. Późny amerykański senator John McCain i Ted Kennedy zmarli z powodu GBM, podnosząc ogólnokrajową świadomość śmiertelnej choroby.

Surfen, cząsteczka złożona po raz pierwszy opisana w 1938 r., Jest środkiem farmaceutycznym stosowanym do optymalizacji dostarczania insuliny. Naukowcy z UGA stwierdzili, że komórki traktowane surfenem zostały „zablokowane” przed wzrostem guza i rozprzestrzenianiem się komórek guza w mózgu.

To badanie pokazuje, że możemy zahamować wzrost inwazyjnych guzów mózgu za pomocą związku, który ma znaczącą przewagę kliniczną i może pomóc w zmniejszeniu lub udoskonaleniu głównego nurtu leczenia, zwłaszcza promieniowania i / lub chemii”, powiedział Lohitash Karumbaiah, profesor nadzwyczajny medycyny regeneracyjnej w UGA's College of Agriculture and Environmental Sciences.

Badanie, opublikowane przed drukiem w czasopiśmie FASEB, jest pierwszym znanym zastosowaniem surfenu jako aplikacji do leczenia GBM. Aby przetestować to podejście, zespół badawczy wykorzystał najpierw hodowane komórki do zaobserwowania właściwości wiązania związku surfenowego. Następnie wprowadzili żywe modele gryzoni z komórkami, które mogą przerodzić się w inwazyjne nowotwory. Naukowcy odkryli, że zwierzęta leczone surfenem wykazały mniejsze guzy i znacznie zmniejszoną objętość krwotoku mózgowego niż zwierzęta kontrolne.

Zasadniczo surfen jest wysoce naładowany dodatnio i wiąże się z ujemnie naładowanymi zwiazkami”, powiedziała Meghan Logun, absolwentka pracująca z Karumbaiahem. „Ponieważ badamy cukry w mózgu, które są wysoce naładowane ujemnie, zapytaliśmy:„ Dlaczego nie spróbować użyć ładunków dodatnich, aby zablokować ujemne?

Logun bada, w jaki sposób rak mózgu wykorzystuje wysoko naładowane elementy w tkance mózgowej, aby pomóc w inwazji. „U zwierząt traktowanych surfenem zauważyliśmy, że guzy były w rzeczywistości znacznie bardziej ograniczone i miały bardziej określone granice” - powiedziała.

Aby dalej badać cząsteczkę surfenu, zespół współpracował z Leidong Mao, profesorem w College of Engineering UGA i współtwórcą urządzenia mikroprzepływowego używanego do badania glikozaminoglikanów (GAG) - cząsteczek o wysokim ujemnym ładunku wytwarzanych przez guzy mózgu. Zaprojektowane w celu naśladowania ścieżek nerwowych mózgu, urządzenie umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym adhezji i wzrostu komórek nowotworowych.

„Nie spodziewaliśmy się tak silnej reakcji” - powiedział Mao. „Blokowanie naładowanych GAG z komórek nowotworowych naprawdę osłabiło ich zdolność do inwazji”.

Na podstawie odkrycia przeprowadzonego w badaniu, że surfen wyizolował guz, zespół przeanalizował również zdjęcia MRI w celu oceny skuteczności leczenia.

„Na obrazie MRI można zobaczyć [efekty leczenia surfenem] dość drastycznie, nie w kategoriach zabijania GBM, ale blokowania ofiary”, powiedział Qun Zhao, profesor fizyki w UGA Franklin College of Arts and Sciences oraz inny współpracownik RBC przy projekcie. „Na nieleczonym zdjęciu widać gwałtowny wzrost inwazyjny w porównaniu z modelami surferów, w których widać ładnie zamknięty i prawie okrągły kształt guza”.

„Guz może nadal rosnąć, ale przynajmniej teraz nie ma żadnych agresywnych inwazji, które mogłyby przedostać się do innych części mózgu”, powiedział Karumbaiah. „Może to być klinicznie korzystne dla chirurga, który chce usunąć guz i nie musi się martwić o komórki rakowe.”

Patrząc w przyszłość, Karumbaiah ma nadzieję, że ponowne zastosowanie związku, o którym wiadomo, że jest bezpieczny, ze sprawdzonymi i dobroczynnymi właściwościami wiążącymi, może pomóc przyspieszyć przegląd i zatwierdzenie tego potencjalnego nowego środka terapeutycznego oraz z wyprzedzeniem rozważyć przyspieszenie procesu zatwierdzania leku.

„Mamy nadzieję, że w wyniku tego odkrycia można ocalić życie i możemy wreszcie zmienić zakres tej zagrażającej życiu choroby”, powiedział Karumbaiah. „W ciągu pięciu lat pracy w UGA był to najwyższy profil dotyczący raka, jaki kiedykolwiek miałem”.

Badanie zostało sfinansowane przez National Institutes of Health oraz UGA's Clinical and Translational Research Unit. Regenerative Bioscience Center jest jednostką Biura Badań UGA, przy hojnym wsparciu Wyższej Szkoły Rolnictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach i Mleczarstwie.
0 xODPOWIEDZ